Πληρωμές ύψους 832.805,96 € πραγματοποίησε ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε από τις 17 έως τις 18 Ιανουαρίου 2018, με το μεγαλύτερο μέρος να κατευθύνεται στην “Ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων”.

 

Οι υπόλοιπες πληρωμές αφορούν προγράμματα Leader και άλλες ανειλημμένες υποχρεώσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης

 

Για περισσότερα επισκεφθείτε τον σύνδεσμο: ΠΛΗΡΩΜΕΣ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 17/01/2018-18/01/2018