Με εγκύκλιο του υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που αναρτήθηκε στην Διαύγεια, παρέχονται οι απαραίτητες οδηγίες και διευκρινίσεις σχετικά με την κατάρτιση και υποβολή των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (Ε.Π.) των Οργανώσεων Παραγωγών (Ο.Π.)/Ενώσεων Οργανώσεων Παραγωγών (Ε.Ο.Π), καθώς και τους διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους, στα πλαίσια εφαρμογής του καθεστώτος της Κοινής Οργάνωσης των Αγορών (Κ.Ο.Α) του τομέα των οπωροκηπευτικών.

 

Όπως αναφέρεται σχετικά, οι αναγνωρισμένες Ο.Π./Ε.Ο.Π, οι οποίες έχουν λάβει αναγνώριση σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 8 της με αριθμ. πρωτ. 4270/139407/28-12-2017 ΥΑ, έχουν τη δυνατότητα υποβολής  Ε.Π. διάρκειας τριών έως πέντε ετών σύμφωνα με τις διατάξεις της εν λόγω ΥΑ), τα οποία εφαρμόζονται σε ετήσιες περιόδους από 1η Ιανουαρίου μέχρι 31η Δεκεμβρίου.

 

Τα εν λόγω προγράμματα αξιολογούνται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 12, 14 και 15 της αριθμ. πρωτ. 4270/139407/28-12-2017 ΥΑ και εφαρμόζονται σε ετήσιες περιόδους από 1η Ιανουαρίου μέχρι 31η Δεκεμβρίου.

 

Για περισσότερα δείτε εδώ την εγκύκλιο: