«Αναμφίβολα οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους ΚΑΔ, των οποίων αιτείσθε την επιλεξιμότητα, συμβάλλουν στην βελτίωση των εξαγωγικών επιδόσεων της χώρας στον τομέα του ελαιολάδου, ωστόσο οι εν λόγω επιχειρήσεις δεν εξάγουν προϊόντα παραγωγής τους αλλά τρίτων και ως εκ τούτου εκφεύγουν της στόχευσης της δράσης, απαντά, μεταξύ άλλων, η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΑ, κα Ευγενία Φωτονιάτα, στον ΣΕΒΙΤΕΛ, για το πρόγραμμα «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ».

 

Πρόκειται για απάντηση σε υπόμνημα που υπέβαλλε ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τυποποιήσεως Ελαιολάδου – ΣΕΒΙΤΕΛ στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας & Ανάπτυξης κ. Αλέξανδρο Χαρίτση και στην Ειδική Γραμματέα Διαχείρισης ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΑ, κα Ευγενία Φωτονιάτα, σχετικά με την απουσία των τυποποιητικών επιχειρήσεων από τους επιλέξιμους για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα ΚΑΔ επιχειρήσεων με βασική ιδιότητα την τυποποίηση και εξαγωγή ελαιολάδου, χαρακτηρίζοντας αναγκαία, σκόπιμη και επιβεβλημένη την αξιοποίηση των ευκαιριών που προσφέρει το εν λόγω Πρόγραμμα και από τις τυποποιητικές / εξαγωγικές επιχειρήσεις του ελαιολάδου.

 

Θυμίζουμε πως στο αίτημα του ΣΕΒΙΤΕΛ περιλαμβάνονταν ενδεικτικά οι εξής ΚΑΔ που δεν είναι σήμερα επιλέξιμα στο πρόγραμμα:

 

10.41.99.02 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

 

46.33.13.01 ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

 

46.33.13.03 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

 

Η απάντηση

 

Αναλυτικά η απάντηση της κας Ευγενία Φωτονιάτα έχει ως εξ΄ςη:

 

Προς: ΣΕΒΙΤΕΛ

 

Υπόψη

Προέδρου κ. Γ. Αντωνιάδη

 

 

ΘΕΜΑ:           Πρόγραμμα ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ

 

Σε συνέχεια της από 19.1.2018 επιστολής σας σχετικά με την ένταξη στους επιλέξιμους ΚΑΔ της δράσης  ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ των ΚΑΔ 10.41.99.02, 46.33.13.01 και 46.33.13.03 σημειώνουμε τα εξής:

 

Η δράση «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ» στοχεύει στην προώθηση της εξωστρέφειας των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων που παράγουν ή μεταποιούν προϊόντα με την ενίσχυση της συμμετοχής τους σε εκθέσεις του εξωτερικού.

 

Στο πλαίσιο αυτό και αναγνωρίζοντας τη σημασία της προώθησης του ελαιολάδου σε αγορές του εξωτερικού  στους επιλέξιμους ΚΑΔ συμπεριλήφθηκε ένα μεγάλος αριθμός ΚΑΔ που αφορά σε ελαιοπαραγωγικές επιχειρήσεις (συγκεκριμένα προστέθηκαν οι ΚΑΔ 10.41.23, 10.41.24, 10.4125, 10.41.26, 10.41.27, 10.41.28, 10.41.29).

 

Πρέπει δε να σημειωθεί ότι υπήρξε εκτενής διαβούλευση με την ΕΕ για την κατ’ εξαίρεση χρηματοδότηση από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης της εξαγωγικής προσπάθειας των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται με την παραγωγή, εμπορία και πρώτη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων, καθώς οι εν λόγω επιχειρήσεις πρέπει να χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων αυτών γίνεται για πρώτη φορά στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΠΑΝΕκ 2014-2020.

 

Αναμφίβολα οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους ΚΑΔ, των οποίων αιτείσθε την επιλεξιμότητα, συμβάλλουν στην βελτίωση των εξαγωγικών επιδόσεων της χώρας στον τομέα του ελαιολάδου, ωστόσο οι εν λόγω επιχειρήσεις δεν εξάγουν προϊόντα παραγωγής τους αλλά τρίτων και ως εκ τούτου εκφεύγουν της στόχευσης της δράσης.

 

Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης
Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ

 

ΕΥΓΕΝΙΑ ΦΩΤΟΝΙΑΤΑ