Και ο αγροτικός τομέας συμπεριλαμβάνεται στα στο αναθεωρημένο μνημόνιο που κατατέθηκε προς έγκριση – και εγκρίθηκε – στο Eurogroup της 3ης Δεκεμβρίου και διέρρευσε στον ελληνικό τύπο μέσω της εφημερίδας “Καθημερινής”. Μεταξύ άλλων το επίμαχο έγγραφο αναφέρει ότι προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος των δημοσιονομικών διορθώσεων σχετικά με τις άμεσες ενισχύσεις, η κυβέρνηση θα:

α) Ανανεώσει κατά 50% τους ορθοφωτοχάρτες μέχρι τον Φεβρουάριο του 2018, με τις πιο πρόσφατες εικόνες, έτσι ώστε να ενημερωθεί η ψηφιακή απεικόνιση των αγροτεμαχίων και να συμπεριληφθεί η μέγιστη επιλέξιμη έκταση σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Δείτε εδώ το σχετικό έγγραφο όπως παρουσιάζεται από την Καθημερινή