Πληρωμές ύψους 24.771.852,70 € πραγματοποίησε ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. από τις 22 έως τις 27 Δεκεμβρίου 2017, με το μεγαλύτερο μέρος να αφορά μεταφερόμενα έργα αναπλάσεων χωριών σε αγροτικές περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας και δικαιούχους βιολογικής γεωργίας κτηνοτροφίας.

 

Οι υπόλοιπες πληρωμές αφορούν ανειλημμένες υποχρεώσεις μέτρων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης για διατήρηση αυτοχθόνων φυλών, δασώσεις, προώθηση οίνων, κ. ά.

 

Για περισσότερα επισκεφθείτε τον σύνδεσμο: ΠΛΗΡΩΜΕΣ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 22/12/2017-27/12/2017