Πληρωμές ύψους 241.769.718,17 € πραγματοποίησε ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. από τις 18 έως τις 19 Δεκεμβρίου 2017, εκ των οποίων τα ποσά των εξισωτικών αποζημιώσεων είναι στα 232 εκατ. € περίπου.

 

Τα υπόλοιπα ποσά αφορούν πληρωμές ανειλημμένων υποχρεώσεων του προηγούμενου Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης για Σχ. Βελτίωσης, βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία, κ. ά.

 

Για περισσότερα επισκεφθείτε τον σύνδεσμο: ΠΛΗΡΩΜΕΣ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 18/12/2017-19/12/2017