Με αφορμή το σχέδιο Νόμου που βρίσκεται σε διαβούλευση και αφορά το νέο οργανόγραμμα του Οργανισμού ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ με το οποίο επιχειρείται η συγχώνευση, στην ουσία κατάργηση του Ινστιτούτου Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής Γιαννιτσών (πρώην Ινστιτούτο Κτηνοτροφίας) – το μοναδικό σε Πανελλαδικό επίπεδο Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής – στο νεοσυσταθέν Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών και Επιστήμης των Ζώων με έδρα τη Θέρμη Θεσσαλονίκης, ο βουλευτής Γιώργος Καρασμάνης κατέθεσε σχετική ερώτηση.

 

Αναλυτικά το πλήρες κείμενο της ερώτησης  έχει ως εξής:

 

Το Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής Γιαννιτσών (πρώην Ινστιτούτο Κτηνοτροφίας) είναι το μοναδικό στη χώρα μας, και με ανεκτίμητη μέχρι σήμερα  προσφορά στην ελληνική κτηνοτροφία και τους παραγωγούς μας.

 

Σχεδιάστηκε το 1935 ως Κέντρο Ζωοτεχνικών Ερευνών και η υλοποίηση και στελέχωσή του ξεκίνησε μετά τον Β’ παγκόσμιο και τον εμφύλιο πόλεμο, το 1950. Η δε συμβολή του στην ανάπτυξη της ελληνικής κτηνοτροφίας όπως και στην επιστήμη της Ζωικής Παραγωγής σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, καταγράφεται στο πλήθος των ερευνητικών έργων που υλοποιήθηκαν στις εκτροφές του και από τον πολύ μεγάλο αριθμό δημοσιεύσεων σε έγκριτα εθνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

 

Επίσης, είναι σήμερα σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτοχρηματοδοτούμενο χάρις στην ιδιοπαραγωγή αγροτικών προϊόντων, διαθέτει σειρά σταβλικών και άλλων εγκαταστάσεων (65 κτίρια) ικανών να στεγάσουν όλα τα είδη των αγροτικών ζώων, αλλά και να διατηρήσουν σπάνιες φυλές. Να συμβάλλουν συνεπώς στη διαφύλαξη των γενετικών πόρων της χώρας και να διευρύνουν την υλοποίηση ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων.

Να σημειωθεί δε ότι πρόσφατα στο Ινστιτούτο προσελήφθησαν 10 νέοι αξιολογότατοι επιστήμονες που ήδη διεξάγουν σημαντικότατες έρευνες στις υπάρχουσες εκτροφές του Ινστιτούτου.

 

ΕΠΕΙΔΗ, με το ήδη ευρισκόμενο σε δημόσια διαβούλευση Σχέδιο Νόμου που αφορά στο νέο Οργανόγραμμα και λειτουργία του Οργανισμού ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, επιχειρείται μεταξύ άλλων η συγχώνευση και ενσωμάτωσή του ως Τμήμα Επιστήμης των Ζώων στο νεοσυσταθέν Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών και Επιστήμης των Ζώων με έδρα τη Θέρμη Θεσσαλονίκης.

 

ΕΠΕΙΔΗ η σχεδιαζόμενη «ενσωμάτωση», θα ισοδυναμεί ουσιαστικά με κατάργησή του με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την κτηνοτροφία μας, δεδομένου ότι σε όλες τις χώρες του κόσμου υπάρχει σαφής διάκριση μεταξύ κτηνιατρικών επιστημών και επιστημών Ζωικής Παραγωγής.

 

ΕΠΕΙΔΗ, η πλήρης κατάργηση της αυτοτέλειας του Ινστιτούτου θα οδηγήσει με απόλυτη βεβαιότητα στη σταδιακή του απαξίωση και τελικά στη πλήρη διάλυση του μοναδικού σε πανελλαδικό επίπεδο Ινστιτούτου Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής, με ενεργές πειραματικές εκτροφές αγροτικών ζώων.

 

ΕΠΕΙΔΗ, με την συγχώνευση και μετονομασία του δεν θα προσδιορίζεται η ερευνητική του αποστολή, αν δηλαδή θα αφορά αποκλειστικά στο αγροτικό ζωικό μας κεφάλαιο και σε ζώα άσχετα με την κτηνοτροφική μας  παραγωγή, όπως πχ ζώα συντροφιάς.

ΕΠΕΙΔΗ, είναι τουλάχιστον παράδοξο, σύμφωνα με το νέο σχέδιο νόμου, τα 11 υπάρχοντα Ινστιτούτα να αυξάνονται σε 13 και το μοναδικό Ινστιτούτο που καταργείται και απορροφάται από άλλο Ινστιτούτο, ως τμήμα, να είναι το Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής Γιαννιτσών.

 

ΕΠΕΙΔΗ από το 2011 έχει ξεκινήσει και συνεχίζεται ένας «πόλεμος» κατά του εν λόγω Ινστιτούτου, ο οποίος πιθανότατα υποκινείται από ιδιωτικά συμφέροντα με στόχο την υποβάθμιση, απαξίωση και τελικά την πλήρη διάλυση του.

ΕΠΕΙΔΗ, τα πραγματικά καθημερινά αλλά και χρόνια διαρθρωτικά προβλήματα της ελληνικής κτηνοτροφίας και γεωργίας, δεν λύνονται με συγχωνεύσεις. Η δε ανάπτυξη και παραγωγική ανασυγκρότηση δεν μπορεί να γίνει στα μεγάλα αστικά κέντρα μακριά από την περιφέρεια, μακριά από τον αγρότη και από τον κτηνοτρόφο.

ΕΠΕΙΔΗ, τέλος, όλες οι κατά καιρούς ηγεσίες του Υπουργείου έχουν δεσμευτεί ότι το Ινστιτούτο Γιαννιτσών θα παραμείνει και θα λειτουργεί αυτόνομα,

 

ΕΡΩΤΑΤΑΙο Υπουργός

 

1.Εάν συμμερίζεται και υιοθετεί τις προτάσεις της διοίκησης του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ για συγχώνευση του Ινστιτούτου Κτηνοτροφίας Γιαννιτσών με το Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών Θεσσαλονίκης.

2.Εάν θεωρεί πως μια τέτοια ενέργεια θα συμβάλει στην ανάπτυξη της εγχώριας κτηνοτροφίας ή απλώς θα υπηρετήσει συντεχνιακά και άλλα συμφέροντα, ξένα προς τους παραγωγούς μας.

Άλλως, ΚΑΛΕΙΤΑΙ να δεσμευτεί ότι το Ινστιτούτο των Γιαννιτσών θα παραμείνει αυτόνομο και θα ενισχυθεί προκειμένου να συνεχίσει να προσφέρει τις πολύτιμες υπηρεσίες του στην Ελληνική Κτηνοτροφία.

 

Ο Ερωτών Βουλευτής

 

Γιώργος Καρασμάνης                                                        19/12/2017