Την αντιμετώπιση των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών με στόχο την επίτευξη μιας πιο ισορροπημένης αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων και την ενίσχυση της θέσης των γεωργών, αναμένεται να θέσουν στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας, που συνεδριάζει σήμερα Δευτέρα 11 και αύριο Τρίτη 12 Δεκεμβρίου στις Βρυξέλλες, η Ελλάδα, η Κύπρος και άλλα 8 κράτη – μέλη της Ε.Ε.

 

Αναλυτικότερα, η σλοβακική αντιπροσωπεία θα υποβάλει, εξ ονόματος της Κροατίας, της Κύπρου, της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Ελλάδας, της Ουγγαρίας, της Λιθουανίας, της Πολωνίας, της Πορτογαλίας, της Ρουμανίας και της Σλοβενίας, έγγραφο που καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προβεί σε εκτίμηση αντικτύπου στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων. Μέχρι τον Φεβρουάριο του 2018, με σκοπό την αντιμετώπιση του ζητήματος των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών μέσω νομοθεσίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο ( Για περισσότερα δείτε εδώ το σχετικό έγγραφο στα αγγλικά ).

 

Όσον αφορά τα υπόλοιπα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η πρώτη ημέρα της συνεδρίασης θα ξεκινήσει μια προκαταρκτική ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων για το 2018 για τα κύρια αποθέματα ιχθύων στον Ατλαντικό και τη Βόρεια Θάλασσα.
Το Συμβούλιο θα έχει στη συνέχεια την ευκαιρία να παρακολουθήσει μια παρουσίαση του Αντιπροέδρου Katainen σχετικά με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο “Το μέλλον της διατροφής και της γεωργίας” και να διεξαγάγει μια πρώτη συζήτηση σχετικά με αυτό.

 

Οι Υπουργοί θα ενημερωθούν επίσης για τα αποτελέσματα δύο διασκέψεων σχετικά με τις σύγχρονες βιοτεχνολογίες στη γεωργία και την αφρικανική πανώλη των χοίρων.

 

Την δεύτερη μέρα οι υπουργοί θα επανέλθουν στην αλιεία με ορισμένα σημεία πληροφόρησης σχετικά με τον κίνδυνο της περιοριστικής ποσόστωσης κατά την εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης και για τα αποτελέσματα δύο διασκέψεων:  «Πέρα από το 2020: Υποστήριξη των κοινοτικών παράκτιων κρατών» και «Ωκεανός μας».

 

Στη συνέχεια, το Συμβούλιο θα πρέπει να καταλήξει σε πολιτική συμφωνία σχετικά με τις αλιευτικές δυνατότητες για τα κύρια αποθέματα ιχθύων του Ατλαντικού και της Βόρειας Θάλασσας το 2018.