Στο πιλοτικό έργο της «ΔΕΗ Ανανεώσιμες» για την κάλυψη των αναγκών ενέργειας της Γαύδου από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, συμβάλλει η «Συστήματα Sunlight», 100% θυγατρική του Ομίλου Olympia.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, για την ενίσχυση του πιλοτικού έργου της «ΔΕΗ Ανανεώσιμες» στη Γαύδο, η «Συστήματα Sunlight» δώρισε τμήμα του απαιτούμενου εξοπλισμού και προχώρησε σε προμήθεια του υπόλοιπου εξοπλισμού, ενώ ανέλαβε δωρεάν το σύνολο των εργασιών εγκατάστασης.

Σημειώνεται, ότι το συγκεκριμένο έργο αφορά, εκτός από την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και την αποθήκευσή της σε μπαταρίες της «Συστήματα Sunlight», ώστε να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί την περίοδο που δεν υπάρχει ηλιοφάνεια και η ηλεκτρική ενέργεια από τα συστήματα φωτοβολταϊκών δεν επαρκεί. Με αυτό τον τρόπο μειώνεται σημαντικά η χρήση των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών που αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούνται στις περιόδους αυτές.

Το σύστημα που εγκαταστάθηκε επαρκεί για την τροφοδότηση σε ποσοστό 10% της συνολικής ζήτησης του νησιού, με συνολικό κόστος περίπου ίσο με το ετήσιο κόστος καυσίμων του θερμικού εργοστασίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η «Συστήματα Sunlight» εκπόνησε τη σχετική μελέτη αποθήκευσης και διάθεσης της παραγόμενης ενέργειας από το Φ/Β πάρκο στον θερμικό σταθμό παραγωγής και επιπλέον διέθεσε δωρεάν 72 μπαταρίες κυλινδρικού τύπου (gel) για κυκλική χρήση σε υβριδικά συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, χωρητικότητας 1560 ΑΗ έκαστη, για την αποθήκευση της παραγόμενης ενέργειας.

Παράλληλα, η εταιρεία προχώρησε σε προμήθεια τμήματος του απαιτούμενου εξοπλισμού για τη διάθεση της αποθηκευμένης ενέργειας στο δίκτυο της Γαύδου, ο οποίος περιελάβανε φορτιστές συσσωρευτών, ανορθωτικές διατάξεις, συστήματα τηλεμετρίας κά.

ΑΠΕ – ΜΠΕ