Εντός του προσεχούς διαστήματος πρόκειται να δημοσιευθεί η πρόσκληση για το μέτρο  «Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών», καθώς και της μεταποίηση του LEADER, σύμφωνα με ενημέρωση του γενικού γραμματέα Κοινοτικών Πόρων, Χαράλαμπου Κασίμη προς την Συντονιστική Επιτροπή Γεωπόνων Μελετητών Νοτίου Ελλάδος

 

Η επιτροπή των μελετητών συναντήθηκε διαδοχικά με τον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων κ. Χαράλαμπο Κασίμη και τον Γενικό Γραμματέα του ΥΠΑΑΤ κ. Νικόλαο Αντώνογλου και στην σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε αναφέρει τα εξής:

 

Στις 8/11/2017 στην Αθήνα η συντονιστική επιτροπή εκπροσωπούμενη από τους συναδέλφους κ. κ.: Κοντογιαννάτο Γεράσιμο, Κουτρολό Κωνσταντίνο, Κανελλίδη Γεώργιο, Παντελέου Μάριο, Σιακοβέλλη Πασχάλη και Τζιούτζια Χάρη.

 

Στην συνάντηση με τον κύριο Χ. Κασίμη, παρουσία και της προϊσταμένης της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης κυρίας Πυριοβολή Παναγιώτας καθώς και του προϊσταμένου της Μονάδας Επενδύσεων στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις κυρίου Τσιατούρα Ευθύμιου, αναπτύχθηκαν θέσεις και προτάσεις της συντονιστικής επιτροπής επί των μέτρων του ΠΑΑ 2014-2020.

 

Ο κύριος Γενικός μας ενημέρωσε ότι:

·                     Εντός του Νοεμβρίου 2017 θα έχει ολοκληρωθεί η καταχώρηση στο ΠΣΚΕ των αποτελεσμάτων των γνωμοδοτικών επιτροπών επί των ενστάσεων των υποψηφίων του υπομέτρου 6.1 και εντός του Δεκεμβρίου θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία κατάταξης και έκδοσης αποφάσεων ένταξης στους επιλαχόντες και οι πληρωμή της ά δόσης στους εν δυνάμει δικαιούχους.

·                     Εντός του Νοεμβρίου 2017 θα έχει ολοκληρωθεί το θεσμικό πλαίσιο για τις Δράσεις 4.1.1 και 4.1.3, ώστε το αμέσως επόμενο διάστημα να δημοσιευθεί η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

·                     Εντός του 2018, προσδοκά να έχει ολοκληρωθεί η δημιουργία χρηματοδοτικού «εργαλείου» για την στήριξη των δικαιούχων των Μέτρων του ΠΑΑ 2014-2020

·                     Για τη δράση 4.1.2. αναμένονται σχετικές αποφάσεις από το ΥΠΕΝ ώστε να είναι δυνατή η ενεργοποίηση της δράσης.

·                     Για το Σύστημα Παροχής Συμβουλών στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις συμφώνησε με τις προτάσεις μας για την διασφάλιση επιτυχούς εφαρμογής του Συστήματος.

·                     Για το Μέτρο 11, μας ενημέρωσε ότι προωθείται η προκήρυξη της Βιολογικής Κτηνοτροφίας και γίνονται ενέργειες για την επαναπροκήρυξη της Βιολογικής Γεωργίας

 

Μας ενημέρωσε τέλος ότι εντός του προσεχούς διαστήματος θα δημοσιευθεί η πρόσκληση για το μέτρο 9 «Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών», καθώς και η μεταποίηση του LEADER.

Στη Συνάντησή μας με τον Γ.Γ. του ΥΠΑΑΤ κ. Νικόλαο Αντώνογλου, θέσαμε τις θέσεις – προτάσεις μας σχετικά με:

·                     Την Αδειοδότηση των Κτηνοτροφικών μονάδων

·                     Την συνταγογράφηση Γεωργικών Φαρμάκων

 

Ο κύριος Γενικός συμμερίστηκε τις προτάσεις μας και δεσμεύτηκε για την επίλυση των όποιων προβλημάτων υπάρχουν.