Πληρωμές ύψους 6.005.435,26 € πραγματοποίησε ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. από τις 27 έως τις 31 Οκτωβρίου 2017, με τα Σχέδια Βελτίωσης και την βιολογική γεωργία να παίρνουν την «μερίδα του λέοντος».

 

Στις νέες πληρωμές υπάρχει βέβαια και πλήθος άλλων ανειλημμένων υποχρεώσεων από το προηγούμενο πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης όπως το Leader, η διανομή γάλακτος, τα μικρά νησιά του Αιγαίου, κ. ά.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον σύνδεσμο: ΠΛΗΡΩΜΕΣ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 27/10/2017-31/10/2017