Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής – ΠΕ Κιλκίς, ανακοινώνει ότι έχουν αναρτηθεί από σήμερα στον πίνακα ανακοινώσεων της Δ/νσης Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς οι καταστάσεις πληρωμής μετά ενστάσεων του έτους 2015 στη δράση 2.1 «Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών» προκειμένου όλοι οι ενδιαφερόμενοι να μπορούν να ενημερωθούν σχετικά.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής – ΠΕ Κιλκίς , Ανδρέα Παπανδρέου 3, 1ος όροφος, Τηλ.: 234135123-113-126-115

Ηλ. δ/νσεις:
[email protected], [email protected], [email protected],
[email protected]