Πληρωμές ύψους 1.027.077,20 € πραγματοποίησε ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. από τις 8 έως τις 9 Νοεμβρίου 2017.

 

Το μεγαλύτερο μέρος των πληρωμών αφορά τα προγράμματα του Leader και της μεταποίησης, ενώ τα υπόλοιπα κατευθύνονται σε ανειλημμένες υποχρεώσεις του προηγουμένου Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης όπως: Σχέδια βελτίωσης, μικρά νησιά του Αιγαίου, κ. ά.

 

Για περισσότερα επισκεφθείτε τον σύνδεσμο:  ΠΛΗΡΩΜΕΣ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 08/11/2017-09/11/2017