Ανοίγει ο δρόμος για τις πληρωμές των 1.876 δικαιούχων της δράσης «Κομφούζιο» με σχετική απόφαση που αναρτήθηκα στην Διαύγεια.

 

Αναλυτικά η απόφαση αναφέρει τα εξής: Τη διάθεση πίστωσης ποσού 947.427 ευρώ (εννιακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες τετρακόσια είκοσι επτά ευρώ) από τη Σ.Α.Ε. 082/1 και ιδιαίτερα από το έργο με Κωδικό 2017ΣΕ08210057, με τίτλο «Δράση 10.1.08: Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ) του Μέτρου 10 – 1η Πρόσκληση, ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020», προκειμένου να καταβληθούν οι οικονομικές ενισχύσεις σε δικαιούχους της δράσης.

 

Για περισσότερα δείτε εδώ την απόφαση: