Παρατείνονται, μέχρι την 11η Δεκεμβρίου 2017, οι προθεσμίες για την επεξεργασία αντιρρήσεων και την κύρωση δασικών χαρτών από τις αρμόδιες υπηρεσίες, για τις περιπτώσεις που η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων έληξε στις 25-9-2017, με σχετική τροπολογία του υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 

Η συγκεκριμένη τροπολογία κατατέθηκε χθες το βράδυ στο σχέδιο νόμου για τις πλαστικές συσκευασίες και την ανακύκλωση, η συζήτηση και ψήφιση του οποίου από την Βουλή ξεκινά σήμερα το πρωί στις 10.00.

 

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας, η παράταση αυτή κρίνεται αναγκαία ώστε να διασφαλιστεί η ανταπόκριση της Διοίκησης στις υποχρεώσεις κύρωσης των δασικών χαρτών, για τους οποίους η προθεσμία αντιρρήσεων έληξε στις 25 Σεπτεμβρίου 2017.

 

Η διοίκηση χρειάζεται περισσότερο χρόνο λόγω της δυσχέρειας καταχώρησης εκτάσεων σε περιοχές όπου ο δασικός χάρτης έχει αναρτηθεί στο σύνολο της περιφερειακής ενότητας.

 

Σημειώνεται ότι σε κάποια Δασαρχεία τα εκκρεμή αιτήματα ξεπερνούν τα 4.000, ενώ οι Διευθύνσεις Δασών δεν έχουν ολοκληρώσει την εξέταση και καταχώρηση των πρόδηλων σφαλμάτων επί 1.500 αιτημάτων.

 

Ρύθμιση και για κατασκηνώσεις

 

Επίσης, με την ίδια τροπολογία, τροποποιούνται οι διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 52 του ν. 4280/2014 και ορίζεται ότι, η συνέχιση λειτουργίας (μέχρι και την 8-8-2018 σύμφωνα με την τελευταία σχετική παράταση) των κατασκηνώσεων που λειτουργούν χωρίς τις προϋποθέσεις της δασικής, περιβαλλοντικής και πολεοδομικής νομοθεσίας,

 

Αφορά σε εγκαταστάσεις επί δασών και δασικών εκτάσεων ιδιαίτερου επιστημονικού, αισθητικού, οικολογικού κ.λπ. ενδιαφέροντος (εθνικοί δρυμοί, αισθητικά δάση κ.λπ.). Οι απαιτούμενες εγκρίσεις επέμβασης για τη νόμιμη λειτουργία των προαναφερόμενων κατασκηνώσεων για το διάστημα αυτό εκδίδονται κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

 

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ την τροπολογία: