Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Κλιματικής Αλλαγής/Τμήμα Προστασίας Φυσικών Πόρων από Αγροτικές Δραστηριότητες του ΥπΑΑΤ, ενόψει της πρόσκλησης της δράσης 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» (αντιμετώπιση της νιτρορύπανσης), προχωρά σε διευκρινήσεις για την εφαρμογή της δράσης, καθώς και πληροφορίες για το φυτικό κεφάλαιο, δηλαδή τις επιλέξιμες καλλιέργειες (βάσει ΕΑΕ αναφοράς 2017) και τα επιλέξιμα είδη φυτών για:

 

-την εδαφοκάλυψη στις περιπτώσεις αγροτεμαχίων με κλίση μεγαλύτερη του 8% στη δέσμευση Α

-την ξηρική αμειψισπορά στη δέσμευση Β και

-τη χλωρά λίπανση στις δενδρώδεις καλλιέργειες στη δέσμευση Γ.

 

Για περισσότερα

 

Διευκρινήσεις για την εφαρμογή της δράσης 10.1.04

Επιλέξιμο Φυτικό Κεφάλαιο για τη δράση 10.1.04

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ 10.01.04 ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 10 «ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ» ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020