Μείωση 3,2% κατέγραψαν τα έσοδα του Σεπτεμβρίου 2017 για τους αγρότες ενώ τα έξοδα αυξήθηκαν κατά 2,1%, σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2016.

 

Αναλυτικότερα, όπως ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή, η εξέλιξη των Δεικτών Τιμών Εισροών και Εκροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία, με έτος βάσης 2010=100,0 και μήνα αναφοράς το Σεπτέμβριο 2017, σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία, έχει ως εξής:

 

-Ο Γενικός Δείκτης Σιμών Εκροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία (χωρίς επιδοτήσεις) του μηνός Σεπτεμβρίου 2017, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2016, παρουσίασε μείωση 3,2% έναντι μείωσης 1,4% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση του Σεπτεμβρίου 2016 με το Σεπτέμβριο 2015.

 

-Ο Γενικός Δείκτης κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2017, σε σύγκριση με τον δείκτη του Αυγούστου 2017, παρουσίασε αύξηση 3,8%.

 

-Ο μέσος σταθμικός δείκτης του δωδεκαμήνου Οκτώβριος 2016 – Σεπτέμβριος 2017, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Οκτώβριος 2015 – Σεπτέμβριος 2016, παρουσίασε αύξηση 0,6%.

 

-Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία του μηνός Σεπτεμβρίου 2017, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2016, παρουσίασε αύξηση 2,1% έναντι μείωσης 1,0% που σημειώθηκε κατά τ σύγκριση του Σεπτεμβρίου 2016 με το Σεπτέμβριο 2015.

 

-Ο Γενικός Δείκτης κατά τον μίνα Σεπτέμβριο 2017, σε σύγκριση με τον δείκτη του Αυγούστου 2017, παρουσίασε αύξηση 0,1%.

 

– Ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Οκτώβριος 2016 – Σεπτέμβριος 2017, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Οκτώβριος 2015 – Σεπτέμβριος 2016, παρουσίασε αύξηση 2,0% (Πίνακας 6).

 

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την πλήρη ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ: