Νέα παράταση δόθηκε στις δράσεις 4.2.1. και 4.2.2 του υπομέτρου 4.2 «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων»

 

Συγκεκριμένα, με νέα τροποποιητική απόφαση, δίνεται προθεσμία μέχρι το τέλος του έτους στους ενδιαφερόμενους προκειμένου να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τους φακέλους υποψηφιότητας για το πρόγραμμα πρώτης Μεταποίησης αγροτικών προϊόντων.

 

Αναλυτικότερα, η τροποποίηση προβλέπει τα εξής:

 

Την παράταση της περιόδου υποβολής των φακέλων υποψηφιότητας για τις δράσεις 4.2.1. και 4.2.2 του υπομέτρου 4.2 «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» του ΠΑΑ 2014- 2020 από τη 30η Νοεμβρίου 2017 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2017.

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην 2285/112754/25-06-2017 1η τροποποίηση και αντικατάσταση της 1ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στη Δράση 4.2.1 και στην 2286/112759/25-10-2017, 2η τροποποίηση και αντικατάσταση της 1ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στη Δράση 4.2.2: του Υπο?έτρου 4.2 του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» .

 

Για περισσότερα δείτε εδώ την τροποποιητική απόφαση: