Ενημερωτική ημερίδα με θέμα «Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον αλειυτικό τομέα και σε αυτούς της υδατοκαλλιέργειας και της μεταποίησης των αλιευτικών προϊόντων» διοργανώνει η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Αλιείας και Θάλασσας της  Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων.

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2017 στην Κατερίνη, στο ξενοδοχείο “Mediterranean Village (Παραλία Κατερίνης), με ώρα έναρξης τις 9.30 π.μ.

Η ημερίδα έχει στόχο την άμεση και εστιασμένη πληροφόρηση των δυνητικών δικαιούχων για τις δυνατότητες που προσφέρουν, αλλά και τις προϋποθέσεις συμμετοχής που επιβάλλουν, οι πρόσφατα ενεργοποιηθείσες δράσεις του προγράμματος για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον αλιευτικό τομέα και σε αυτούς της υδατοκαλλιέργειας και της μεταποίησης των αλιευτικών προϊόντων.

Φιλοδοξία των διοργανωτών είναι η εκδήλωση αυτή να αποτελέσει τη συνάντηση εκκίνησης των διεργασιών εκ του σύνεγγυς ενημερώσεων από εξειδικευμένα στελέχη της υπηρεσίας στην ανταλλαγή απόψεων με τους ενδιαφερόμενους και την παροχή διευκρινίσεων, με σκοπό την απρόσκοπτη και αποτελεσματική υλοποίηση του Ε.Π.ΑΛΘ. 2014-2020.

Το πλήρες πρόγραμμα της ημερίδας έχει ως εξής:

9:30 – 10:00 Προσέλευση
10:00 – 10.10 Έναρξη ημερίδας
Χαιρετισμός της Προϊσταμένης της ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ
Ευθυμίας Γιόκαλα
10:10 – 10:30

10:30 – 10:45

10:45 – 11:15

11:15 – 11:45

11:45 – 12:15

Παρουσίαση Μέτρων Υδατοκαλλιέργειας
Εισηγητής: Α. Σωτηρόπουλος
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Αλιείας & Θάλασσας

Παρουσίαση Μέτρου Μεταποίησης
Εισηγητής: Ε. Διονυσοπούλου
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Αλιείας & Θάλασσας

Παρουσίαση διαδικασίας αξιολόγησης, πληρωμών και υποχρεώσεων δικαιούχων
Εισηγητής: Γ. Φλέρης
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Αλιείας & Θάλασσας

Διάλειμμα

Παρουσίαση Μέτρων Αλιείας
Εισηγητής: Γ.  Μαντάλας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Αλιείας & Θάλασσας

12:15 – 12:30 Παρουσίαση Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων
Εισηγητής: Κ. Βιτάλης
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Αλιείας & Θάλασσας
12:30 – 13:30 Ερωτήσεις – Απαντήσεις
13:30 Ελαφρύ Γεύμα