Στις 4 Δεκεμβρίου λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την ένταξη στη διαδικασία έκδοσης άδειας διατήρησης κτηνοτροφικής μονάδας στην Π.Ε Θεσσαλονίκης. Ωστόσο, όπως επισημαίνει η  Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας Θεσσαλονίκης για την διευκόλυνση της έγκαιρης υποβολής των αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι φορείς κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων έχουν την δυνατότητα να υποβάλλουν μέχρι τη 4/12/2017, κατ’ ελάχιστον αίτηση στην οποία θα δηλώνουν την επιθυμία ένταξής τούς στη διαδικασία και στη συνέχεια, ακόμη και μετά τις 4/12/2017 , τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

Η Διεύθυνση ενημερώνει επίσης ότι έχει εκδοθεί Διευκρινιστική Εγκύκλιος σε Θέματα εφαρμογής της διαδικασίας έκδοσης άδειας διατήρησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.