Το Τμήμα Κτηνιατρικής Χίου ενημερώνει τους:
1. Αιγοπροβατοτρόφους και χοιροτρόφους ότι σύμφωνα με τους κανονισμούς πρέπει να προσέλθουν στην αρμόδια κτηνιατρική αρχή για την κοινοποίηση της απογραφής του ζωικού κεφαλαίου.
Η απογραφή για τους αιγοπροβατοτρόφους διενεργείται μέχρι 15 Δεκεμβρίου 2017.
Η απογραφή για τους χοιροτρόφους διενεργείται μέχρι 30 Δεκεμβρίου 2017
Η απογραφή μπορεί να υποβληθεί και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://e-services.minagric.gr.
Η υπηρεσία ενημερώνει ότι η μη τήρηση των προβλεπομένων προθεσμιών κοινοποίησης στοιχείων επιφέρει κυρώσεις σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
2. Μελισσοκόμους, που πρέπει να προσέλθουν στην Υπηρεσία για να παραλάβουν υποχρεωτικά τα Μητρώα Φαρμακευτικής Αγωγής μέχρι 15 Δεκεμβρίου 2017
Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο Τμήμα Κτηνιατρικής στα τηλέφωνα 2271353206.

Πηγή: ΕΡΤ