Συστάθηκε πριν από λίγες μέρες ο νέος Φορέας Διαχείρισης των υδατοκαλλιεργειών του Θερμαϊκού Κόλπου με την επωνυμία «Δίκτυο Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών Θερμαϊκού Κόλπου Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία» και διακριτικό τίτλο «Δίκτυο ΠΟΑΥ Θερμαϊκού ΑΜΚΕ».

Στο Φορέα θα συμμετέχουν συνεισφέροντας στο εταιρικό κεφάλαιο η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με ποσοστό 5%, ο Δήμος Δέλτα με ποσοστό 50,25%, ο Δήμος Θερμαϊκού με ποσοστό 20% και ο Δήμος Αλεξάνδρειας με ποσοστό 24,75%.

Πρόεδρος της προσωρινής διοίκησης του νέου Φορέα είναι ο Δήμαρχος Δέλτα Ευθ. Φωτόπουλος, ενώ στο διοικητικό συμβούλιο μετέχουν ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας της ΠΚΜ Θ. Παπάς, ο Δήμαρχος Θερμαϊκού Ι. Μαυρομάτης και ο Αντιδήμαρχος Αλεξάνδρειας Στ. Δρίστας. Από 1η Δεκεμβρίου το δ.σ. θα είναι εννεαμελές και, πέραν των ανωτέρω, θα συμμετέχουν σε αυτό δύο εκπρόσωποι των αλιευτικών συλλόγων, δύο γεωτεχνικοί και ένας μηχανικός.

Σύμφωνα με το καταστατικό, στους σκοπούς του Δικτύου περιλαμβάνονται:

-η ανάπτυξη της πολυκαλλιέργειας στο Θερμαϊκό Κόλπο, με στόχο της βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα με νέα είδη αυξημένης εμπορικής αξίας και αγοραστικής ζήτησης και η βελτίωση των υφιστάμενων προϊόντων της οστρακολαλλιέργειας.

-Η συμβολή στην ανάπτυξη νέων μεθόδων οστρακοκαλλιέργειας και ο εκσυγχρονισμός και βελτίωση στην παραγωγική δραστηριότητα των υφισταμένων.

-Η ενίσχυση της οργάνωση στη μεταποίηση, τυποποίηση, πιστοποίηση, διανομή και εμπορία, για τη δημιουργία κλιμακούμενης αξίας, με την ανάπτυξη συμπληρωματικών και υποστηρικτικών υποδομών.

-Η εφαρμογή μέσων και μεθόδων, για τη διασφάλιση της υγιεινής των αλιευμάτων και των προϊόντων της δημόσιας υγείας.

-Η ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων.

-Η στήριξη σε οργανωμένες προσπάθειες και πρωτοβουλίες για την προώθηση και προβολή των αλιευμάτων και των λοιπών προϊόντων.

-Η επιμόρφωση των απασχολούμενων στον κλάδο.