Με τις υπογραφές των αναπληρωτών υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος & Ενέργειας, θεσμοθετήθηκαν τα πρώτα Σχέδια Δράσης στην Ελλάδα για την προστασία τριών μεταναστευτικών ειδών πουλιών.

Τα πολυαναμενόμενα Εθνικά Σχέδια Δράσης για τον Ασπροπάρη και τη Νανόχηνα, είδη κρισίμως απειλούμενα με εξαφάνιση, όπως επίσης και το Περιφερειακό Σχέδιο Δράσης για το Κιρκινέζι, με περιοχή εφαρμογής τη Θεσσαλία, δημοσιεύθηκαν σε Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) και περιλαμβάνουν συγκεκριμένες δράσεις για την προστασία των εν λόγω ειδών σε βάθος πενταετίας.

Σύμφωνα με την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, η Νανόχηνα, ο Ασπροπάρης και το Κιρκινέζι, συμπεριλαμβάνονται στο Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας και προστατεύονται αυστηρά από την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, καθώς και από διεθνείς συμβάσεις.

Τα Σχέδια Δράσης είναι επίσης αποτέλεσμα εκτενούς διαβούλευσης με όλους τους κατά τόπους εμπλεκόμενους φορείς και ενδιαφερόμενους, όπως δασαρχεία, φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, επιστημονική κοινότητα, περιβαλλοντικές οργανώσεις, κυνηγετικές οργανώσεις, κτηνοτρόφους, δημοτικές και άλλες αρμόδιες αρχές, σε τοπικό και κεντρικό επίπεδο.

Σημειώνεται, ότι τα Σχέδια Δράσης προβλέπονται στην εθνική νομοθεσία για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και είναι απαραίτητα για την αποτελεσματική προστασία των ειδών.

Να σημειωθεί ότι η Ελλάδα είναι η πιο σημαντική χώρα στην Ευρώπη για τη Νανόχηνα, καθώς ο ευρωπαϊκός πληθυσμός του είδους, που αριθμεί μόλις 20-30 ζευγάρια, παραμένει στους υγρότοπους της Βόρειας Ελλάδας για σχεδόν 6 μήνες τον χρόνο κατά τους χειμερινούς μήνες.

Ο θεσσαλικός κάμπος επίσης, φιλοξενεί τη μεγαλύτερη αποικία Κιρκινεζιών στην Ανατολική Ευρώπη, ενώ για τον Ασπροπάρη η Ελλάδα αποτελεί πέρασμα, για το σύνολο του πληθυσμού του μεταναστευτικού αυτού γύπα, στα Βαλκάνια, ο οποίος, κυρίως εξαιτίας της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων, βρίσκεται πλέον στο χείλος της εξαφάνισης στη χώρα μας, με μόλις 5 ζευγάρια να απομένουν.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας, Παναγιώτης Λατσούδης, με αφορμή την υπογραφή της ΚΥΑ δήλωσε: «Η Ορνιθολογική αναμένει με αισιοδοξία την υλοποίηση των Σχεδίων Δράσης από το υπουργείο Περιβάλλοντος για τα τρία αυτά εμβληματικά για την Ελλάδα είδη, για τα οποία έχει ήδη εγκριθεί και η χρηματοδότησή τους από το Πράσινο Ταμείο. Η έκδοση των εν λόγω ΚΥΑ ανοίγει πλέον τον δρόμο για τη θεσμοθέτηση Εθνικών Σχεδίων Δράσης και για τα υπόλοιπα 254 απειλούμενα είδη σπονδυλόζωων της Ελλάδας».

ΑΠΕ – ΜΠΕ