Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας Θεσσαλονίκης ενημερώνει ότι έχει εκδοθεί (2η – μετά ενστάσεων ) Αναλυτική Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων και Κατάσταση Απορριπτομένων της Δράσης 3.1 Διατήρηση απειλούμενων αντόχθονων φυλών αγροτικών ζώων έτους 2014.
Η Ανάρτηση των καταστάσεων έγινε σήμερα στον Πίνακα Ανακοινώσεων της υπηρεσίας (26ης Οκτωβρίου 64) για να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι και κάθε τρίτος που έχει έννομο συμφέρον.
Οι καταστάσεις περιλαμβάνουν 2 δικαιούχούς με συνολικό ποσό πληρωμής 12149,78 € αναλυτικά.
Ο Φάκελος Πληρωμής Θα αποσταλεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ την Τρίτη 31/10/2017 για την έκδοση των σχετικών ενταλμάτων πληρωμής και την πίστωση των ατομικών τούς λογαριασμών.