Του Χρήστου Διαμαντόπουλου

Στα 1.600 ευρώ ανά στρέμμα μπορεί να φτάσει -σύμφωνα με όσα κάνει γνωστά στο «ΑΓΡΟbussines» ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ, Φάνης Κουρεμπές- η επιδότηση που μπορούν να λάβουν οι παραγωγοί που επιθυμούν να ενταχθούν στα προγράμματα ενεργητικής προστασίας. Οι επιδοτήσεις αυτές θα καταβάλλονται μέσα από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 και συγκεκριμένα το Υπομέτρο 5.1. «Επενδύσεις σε προληπτικά μέτρα, που σκοπεύουν στη μείωση των δυσμενών επιπτώσεων πιθανών φυσικών φαινομένων, δυσμενών καιρικών συνθηκών και καταστροφικών συμβάντων», συνολικού μπάτζετ 35.000.000 ευρώ.

«Κατεύθυνση και στόχος είναι η πρόληψη των ζημιών προς όφελος της παραγωγής, διότι μπορούμε να αποζημιώσουμε μια ζημιά, αλλά δεν αποζημιώνεις ποτέ το γεγονός ότι λόγω μειωμένης παραγωγής μπορεί να χαθούν κάποιες αγορές» αναφέρει χαρακτηριστικά στο «ΑΓΡΟbussines» ο Φάνης Κουρεμπές.

Στο 80% η επιδότηση

Αρα το πρόγραμμα της ενεργητικής προστασίας, όπως μας τονίζει, θα ενταθεί. «Ενα πολύ θετικό στοιχείο είναι το γεγονός πως η ενεργητική προστασία υπάρχει και σαν μέτρο στο ΠΑΑ 2014-2020 (σ.σ.: Υπομέτρο 5.1 συνολικού κονδυλίου 35.000.000 ευρώ). Ηδη είναι έτοιμη η υπουργική απόφαση για υπογραφή από τον Β. Αποστόλου. Στην πορεία θα βγει και η πρόσκληση ενδιαφέροντος. Εκεί έχουμε το θετικό ότι η επιδότηση φτάνει στο 80%. Αρα, αν υπολογίσουμε ότι ένα εύλογο κόστος εγκατάστασης κυμαίνεται περίπου στα 2.000 ευρώ ανά στρέμμα, τότε οι παραγωγοί θα μπορούν να επιδοτηθούν περίπου στα 1.600 ευρώ ανά στρέμμα. Είναι δελεαστικό για τους παραγωγούς που θέλουν να παραγάγουν και σύμφωνα με τον προγραμματισμό του ΥπΑΑΤ το μέτρο αυτό θα προκηρυχθεί μέχρι το τέλος του έτους» σημειώνει ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ. Στόχος, πάντως, του Οργανισμού είναι να απορροφηθεί το σύνολο του κονδυλίου «και να ζητήσουμε και επιπλέον χρήματα. Αυτό βέβαια είναι στα χέρια των παραγωγών».

Επέκταση της ενεργητικής προστασίας

Τι είναι όμως η ενεργητική προστασία; Οπως μας εξηγεί ο κ. Κουρεμπές, «όταν λέμε ενεργητική προστασία εννοούμε υποστυλώσεις για αντιχαλαζικά δίχτυα και αντιβρόχινη μεμβράνη σε δενδρώδεις και γραμμικές καλλιέργειες. Υπάρχει σαν σκέψη η ενεργητική προστασία να επεκταθεί και σε άλλες καλλιέργειες -όπως τα κηπευτικά-, όμως θα πρέπει πρώτα να γίνουν κάποια πιλοτικά προγράμματα». Να σημειωθεί ότι μέχρι σήμερα ο ΕΛΓΑ επιχορηγούσε το αντιχαλαζικό δίχτυ σε ποσοστό μέχρι και 60%.

Το Υπομέτρο

Το Υπομέτρο 5.1 περιλαμβάνει δράσεις πρόληψης που αφορούν κυρίως σε ενεργητική προστασία φυτικού κεφαλαίου από παγετό, προστασία από τις καταιγίδες, το χαλάζι, τη βροχή κ.α.

Οροι επιλεξιμότητας:

  • Η λειτουργία της εκμετάλλευσης είναι σύμφωνη με το εθνικό και κοινοτικό θεσμικό πλαίσιο.
  • Δεν έχει προηγηθεί ενίσχυση για την ίδια δράση, στο ίδιο αγροτεμάχιο. Εξαιρούνται περιπτώσεις που η εν λόγω επένδυση έχει αποδεδειγμένα καταστραφεί.
  • Δεν χορηγείται ενίσχυση κατά παράβαση απαγορεύσεων ή περιορισμών που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, ακόμη και όταν οι εν λόγω απαγορεύσεις και περιορισμοί αφορούν μόνο την ενωσιακή στήριξη που παρέχεται βάσει του εν λόγω κανονισμού ή κατά παράβαση απαγορεύσεων ή περιορισμών του εθνικού θεσμικού πλαισίου.

Αρχές σχετικά με τον καθορισμό των κριτηρίων επιλογής:

  • Συχνότητα των φυσικών φαινομένων, δυσμενών καιρικών συνθηκών και καταστροφικών συμβάντων, με προτεραιότητα στις περιοχές όπου παρατηρείται συστημικός κίνδυνος.
  • Αξία του παραγόμενου προϊόντος, με προτεραιότητα στις μεγαλύτερες αξίες παραγωγής.
  • Ιδιότητα επαγγελματία αγρότη, όπως αυτός ορίζεται από την εθνική νομοθεσία.
  • Συλλογικότητα των επενδύσεων πρόληψης σε μια δεδομένη περιοχή.