Την περαιτέρω χρονική επέκταση της δυνατότητας καταβολής εισφορών έτους 2016, αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο του νέου ασφαλιστικού υπερφορέα Ε.Φ.Κ.Α., για τους υπόχρεους αγρότες να καταβάλλουν τις ασφαλιστικές εισφορές του τέως ΟΓΑ.

 

Συγκεκριμένα, το Δ.Σ. του Ε.Φ.Κ.Α. συνεδρίασε στις 19 Οκτωβρίου και αποφάσισε, μεταξύ άλλων, την περαιτέρω χρονική επέκταση της δυνατότητας καταβολής εισφορών έτους 2016, για τους ασφαλισμένους του τ. ΕΤΑΑ-ΤΑΝ και των εισφορών Β΄ εξαμήνου έτους 2016, για τους ασφαλισμένους του τ. ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ, τ. ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ και τ. ΟΓΑ, έως 31-1-2018.