Στη διάθεση των ελαιοπαραγωγών που επιθυμούν να ενταχθούν στη διαδικασία εφαρμογής του ευρωπαϊκού προγράμματος «Αristoil» βρίσκεται το Τμήμα Οικονομικής Ανάπτυξης και Εμπορίου του Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου (κ. Νικόλαος Περιστέρης, τηλ. 26313-60928), για την παραλαβή εντύπων και την κατάθεση της σχετικής αίτησης, αλλά και δειγμάτων ελαιολάδου και συντεταγμένων των αναφερόμενων στο προϊόν κτημάτων.