Του Τάσου Λυμπερίου*

Μολονότι οι επιτηδευματίες και οι ελεύθεροι επαγγελματίες σπεύδουν κατά χιλιάδες στις κατά τόπους ΔΟΥ προκειμένου να προβούν σε διακοπή των εργασιών τους εξαιτίας της υπέρμετρης φορολόγησης και του νέου ασφαλιστικού νόμου, καθώς συνδυαστικά υφαρπάζεται το παραγόμενο εισόδημά τους, συχνά γινόμαστε δέκτες ερωτημάτων για τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν για την έναρξη εργασιών μιας ατομικής επιχείρησης.

Δικαιολογημένα, άλλωστε, γιατί για τους περισσότερους φορολογουμένους η διευθέτηση των υποχρεώσεών τους προς την Εφορία λόγω της γραφειοκρατίας, της πολυνομίας και του διαρκώς μεταβαλλόμενου φορολογικού πλαισίου είναι μια διαδικασία χρονοβόρα και πολύπλοκη. Στην προκειμένη περίπτωση, θα χρειαστούν τουλάχιστον δύο μέρες για να κάνει κάποιος έναρξη ατομικής επιχείρησης στην Εφορία. Σε μια προσπάθεια να δοθούν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες, επεξηγηματικές σημειώσεις, οδηγίες και διευκρινίσεις, κωδικοποιήσαμε τις ενέργειες και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έναρξη ατομικής επιχείρησης ως εξής:

1) Πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία, πρέπει να βρείτε τους ΚΑΔ (Κωδικοί Αρίθμησης Δραστηριότητας) που αντιστοιχούν στην επαγγελματική δραστηριότητα που σας ενδιαφέρει. Σημειώνουμε ότι μπορείτε να ορίσετε μια κύρια δραστηριότητα και, εάν επιθυμείτε, άλλες δευτερεύουσες (αναζητήστε από τον ιστότοπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων τους αντιστοίχους ΚΑΔ http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/Services/Epixeiriseis/FreeDownloads/kad.html).

2) Για τη διαδικασία έναρξης εμπλέκονται ΟΑΕΕ – Επιμελητήριο (ανάλογα, Εμπορικό, Οικονομικό κ.λπ.) – ΔΟΥ.

3) Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έδρα της επιχείρησης:

Α) Για την έναρξη σε δικό μας χώρο (πλήρη κυριότητα ή επικαρπία) χρειαζόμαστε το Ε9 σε 4 αντίγραφα.

Β) Χώρος ή δωμάτιο που ανήκει στην κυριότητα ή επικαρπία των γονέων και σας παραχωρείται δωρεάν χρειάζεται υπεύθυνη δήλωση του γονέα ή και των δύο, αν το έχουν εξ ημισείας, του Ν. 1599/86, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ ή Αστυνομία, αλλά και το Ε9 των γονέων (4 αντίγραφα). Για τη δωρεάν παραχώρηση χρειάζεται και το Ε1 του ιδιοκτήτη. Επίσης, πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά μέσω TAXIS δήλωση δωρεάν παραχώρησης.

Γ) Για την έναρξη σε ενοικιαζόμενο χώρο χρειαζόμαστε μισθωτήριο και μια υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, για τη δραστηριότητα του προηγούμενου ενοικιαστή, τον ΑΦΜ και ότι το ακίνητο είναι κενό από…

4) Προεγγραφή στον ΟΑΕΕ: 1. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας. 2. Δικαιολογητικά για την έδρα της επιχείρησης (όπως προαναφέραμε). 3. Φωτοτυπία του ΑΜΚΑ. 4. Αν υπήρχε προηγούμενη ασφάλιση στο ΙΚΑ, συνήθως ζητείται τριμηνιαίος ατομικός λογαριασμός ασφάλισης. 5. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος (εάν απαιτείται). 6. Λόγω της ένταξης των ασφαλισμένων στον ΕΦΚΑ, δεν απαιτείται πλέον η καταβολή του ποσού των 111,10 ευρώ.

Παίρνουμε βεβαίωση προεγγραφής από τον ΟΑΕΕ για την Εφορία.

5) Προεγγραφή στο Επιμελητήριο:

Πηγαίνουμε στο Επιμελητήριο όπου ανήκουμε (Εμπορικό, Επαγγελματικό, Οικονομικό κ.τ.λ.) για προσωρινή εγγραφή. Το μόνο που χρειάζεται είναι η αστυνομική ταυτότητα και φωτοαντίγραφό της, καθώς και μια αίτηση-δήλωση που συμπληρώνουμε εκεί.

Παίρνουμε βεβαίωση προεγγραφής από το Επιμελητήριο για την Εφορία.

6) Έναρξη στην Εφορία: Πάμε στην αρμόδια ΔΟΥ, στο Τμήμα Μητρώου, μαζί με όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά, και συμπληρώνουμε τα έντυπα Μ1, αν έχουμε αλλαγές στα στοιχεία μας, και το Μ2 (http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/Services/Polites/e_entipa/e_entipa_docs.html μπορείτε να το βρείτε εδώ), όπου συμπληρώνουμε τον ΚΑΔ ή τους ΚΑΔ του επαγγέλματος. Πάμε στον επόπτη ελέγχου και μας ορίζει υπεύθυνο ελεγκτή χώρου, για να γίνει αυτοψία στον επαγγελματικό μας χώρο, εάν αυτό απαιτείται.

Ο ελεγκτής θα μας δώσει βεβαίωση, με την οποία θα πάμε στο Μητρώο με τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Προεγγραφή στον ΟΑΕΕ.
  2. Προεγγραφή στο Επιμελητήριο.
  3. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
  4. Δικαιολογητικά για την έδρα της επιχείρησης (όπως προαναφέραμε).
  5. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος (εάν απαιτείται).

Παίρνουμε βεβαίωση έναρξης από την Εφορία.

7) Οριστική εγγραφή στο Επιμελητήριο.

Η εγγραφή μετά στο Επιμελητήριο γίνεται με ένα απλό φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης έναρξης από την Εφορία και ένα χρηματικό ποσό για τη συνδρομή σας ανάλογα με το Επιμελητήριο (χρήσιμο θα ήταν να το ρωτήσετε κατά την επίσκεψή σας για την προεγγραφή),

8) Οριστική εγγραφή στον ΟΑΕΕ.

Η εγγραφή μετά στον ΟΑΕΕ γίνεται με ένα απλό φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης έναρξης από την Εφορία και παίρνετε τη βεβαίωση εγγραφής.

Τέλος, θα χρειαστείτε σφραγίδα με τα στοιχεία της επιχείρησης (ΑΦΜ, επωνυμία, διεύθυνση, δραστηριότητα, ΔΟΥ, τηλέφωνο). Επίσης, βιβλίο Εσόδων – Εξόδων και τα απαραίτητα μπλοκ αποδείξεων (απόδειξης παροχής υπηρεσιών, τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, απόδειξης λιανικής, δελτίο αποστολής κ.λπ.).

Σημειώνουμε ότι η θεώρηση βιβλίων και στοιχείων έχει καταργηθεί από 1ης/1/2014. Επίσης, αν χρειάζεται ταμειακή μηχανή, θα πρέπει να δηλωθεί στο ΤAXIS η λειτουργία ταμειακής μηχανής.

Τα παραπάνω αποτελούν γενικές κατευθύνσεις και οδηγίες, σύμφωνα και με τις έως σήμερα εγκυκλίους και την κείμενη νομοθεσία. Ωστόσο, κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή και χρήσιμο θα ήταν οι φορολογούμενοι να συμβουλεύονται τους λογιστές τους, όταν κρίνεται απαραίτητο.

*Ο Τάσος Λυμπερίου είναι οικονομολόγος, λογιστής-φοροτεχνικός Α’ Τάξης, υποψήφιος διδάκτωρ στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και μέλος της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.