Συνεχίσθηκε η εξαγωγή πορτοκαλιών με την ποικιλία Valencia, αλλά εξακολουθεί να χρειάζεται προσοχή για τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά τους, και μανταρινιών ortanique.

H ζήτηση στις διεθνείς αγορές είναι σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

Με καλούς  ρυθμούς συνεχίσθηκαν οι εξαγωγές των ακτινιδίων, μήλων και αγγουριών. Οι  ποσότητες ακτινιδίων που εξήχθησαν προς Ινδία ανέρχονται σε  3.088 τόνους, ενώ των μήλων προς Αίγυπτο σε 32.103 τόνους έναντι 55.491 τόνων την αντίστοιχη περσυνή περίοδο .

Η ζήτηση και οι τιμές είναι καλή στις καταναλωτικές αγορές ακόμη και για τα κηπευτικά που οι τιμές τους απεκατεστάθησαν.

Οι προοπτικές μέχρι και το Πάσχα είναι θετικές και είναι απαραίτητο η εντατικοποίηση των έλέγχων για την πάταξη της συνεχιζόμενης διακίνησης ατυποποίητων προϊόντων  που δυσφημούν την φήμη των ελληνικών προϊόντων.