της ΜΠΡΙΓΚΙΤΤΑ ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ

Κάνοντας μια ιστορική αναδρομή στην εξέλιξη της θέσης της Ελληνίδας αγρότισσας από τη μεταπολίτευση έως σήμερα, καταδεικνύεται ότι οι σύγχρονες αγρότισσες, πέρα από τη συμμετοχή τους στις καθαρά αγροτικές εργασίες, αναλαμβάνουν δραστηριότητες που κάποτε απλώς παρακολουθούσαν. Δημιουργούν δικές τους επιχειρήσεις ή συμμετέχουν ενεργά στις οικογενειακές, που δραστηριοποιούνται στον χώρο της τυποποίησης, της μεταποίησης, της οικοτεχνίας και του αγροτουρισμού. Οργανώνονται και αναπτύσσουν πρωτοποριακές δραστηριότητες στο πλαίσιο δυναμικών γυναικείων συνεταιρισμών.

Σήμερα ακόμη, οι αγρότισσες και οι αγρότες μας αντιμετωπίζουν προβλήματα που θα ενταθούν και ανάγκες που θα επιταθούν και η Πολιτεία καλείται να χαράξει πολιτικές αρωγής του αγροτικού κόσμου πέραν των κοινοτικών ενισχύσεων. Κατά τούτο, το ήδη οξύ αγροτικό μας πρόβλημα, αναδεικνύει τον αγροτουρισμό ως ζωτική διέξοδο στα αδιέξοδα της υπαίθρου.

Εχει γίνει πλέον συνείδηση η ανάγκη μιας αποφασιστικής στροφής στον εναλλακτικό ποιοτικό τουρισμό, του οποίου βασικός κορμός είναι ο αγροτουρισμός.

Ο αγροτουρισμός αποτελεί μια ιδανική πηγή πρόσθετου αγροτικού εισοδήματος -ως παράλληλη αγροτική δραστηριότητα-, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει τα τοπικά προϊόντα και την τοπική παραγωγή και δημιουργεί νέες θέσεις απασχόλησης στην ύπαιθρο.

Στόχος της τουριστικής βιομηχανίας είναι ο 12μηνος ποιοτικός τουρισμός. Στο ίδιο πλαίσιο, η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος σε συνδυασμό με την ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για να καταστεί η ποιότητα συγκριτικό πλεονέκτημα του ελληνικού τουρισμού. Αν δεν συμβεί αυτό, προσθέτω εγώ, η τουριστική Ελλάδα μοιραία θα υποβαθμιστεί, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την εθνική οικονομία και την περιφερειακή ανάπτυξη.

Ο τουρισμός υπαίθρου και, γενικότερα, οι ήπιες εναλλακτικές μορφές τουρισμού μπορούν να συμβάλουν αποφασιστικά σε αυτή την κατεύθυνση. Οσοι επιλέγουν να κινηθούν έξω από τις διαδρομές του μαζικού τουρισμού αναζητούν εξ ορισμού το ιδιαίτερο, το ξεχωριστό, το αυθεντικό. Είναι λιγότεροι σε αριθμό από τους «επισκέπτες των charters», αλλά ξοδεύουν περισσότερα, καθώς έχουν υψηλότερες απαιτήσεις. Και, εφόσον επιστρέψουν στον τόπο τους ικανοποιημένοι, μπορούν να γίνουν οι καλύτεροι πρεσβευτές.