Την εκχώρηση περίπου 1.500.000 στρεμμάτων σε νέους αγρότες έχει αποφασίσει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Το υπουργείο από τον περασμένο χρόνο είχε ανακοινώσει ότι θα διατεθούν μεμονωμένα ή σε ομάδες παραγωγών 1.000.000 στρέμματα που ανήκουν στο Δημόσιο και 500.000 στρέμματα τα οποία ανήκουν στην Εκκλησία. Στόχος της πρωτοβουλίας αυτής είναι η δημιουργία 50.000 νέων θέσεων εργασίας.

Ήδη, όπως έγινε γνωστό, έχει καταρτιστεί σχέδιο διάθεσης δημόσιας γης σε αγρότες, ώστε η κρατική περιουσία να αξιοποιηθεί για τη στήριξη της αγροτικής δραστηριότητας και να δίδεται με μακροχρόνια ενοικίαση, στο πλαίσιο σχεδίων βελτίωσης ή για παραγωγή ζωοτροφών, προκειμένου να μειωθεί το υψηλό κόστος παραγωγής της ελληνικής κτηνοτροφίας.

Σύμφωνα με το σχέδιο, το υπουργείο θα προχωρήσει στην ενοικίαση αγροτικών εκτάσεων, αλλά και ακινήτων έναντι συμβολικού μισθώματος, σε συνάρτηση με την οικονομική απόδοση των καλλιεργειών. Προκειμένου να ενισχυθεί η συνεταιριστική παραγωγή, οι εκτάσεις και τα ακίνητα θα παραχωρηθούν σε ομάδες παραγωγών, στους κατ’ επάγγελμα αγρότες, ενώ δικαιούχοι θα είναι οι νέοι αγρότες και ιδιώτες με ανώτατο όριο ηλικίας τα 55 έτη. Για όλες τις περιπτώσεις, ένα από τα βασικά κριτήρια επιλογής θα είναι η εντοπιότητα των ενδιαφερομένων. Εκτός της εντοπιότητας, οι αρμόδιες επιτροπές για την ενοικίαση των δημόσιων εκτάσεων θα λαμβάνουν υπόψη τους τη σύνθεση της ομάδας παραγωγών, όπως επίσης την εμπειρία τους αλλά και την πληρότητα των επενδυτικών σχεδίων.

Αν και για την υλοποίηση του σχεδίου απαιτείται πολύς χρόνος, ενδιαφέρον παρουσιάζει η πρόθεση του υπουργείου να συμμετάσχουν σε αυτό παραγωγοί που εντάσσονται στα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης -όπως είναι τα επικείμενα σχέδια βελτίωσης-, είτε προς άμεση εκμετάλλευση για τη στήριξη του επενδυτικού τους σχεδίου, είτε οι εκτάσεις αυτές να αποτελέσουν εγγυήσεις για περαιτέρω χρηματοδότηση των επενδύσεών τους.

Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα οι ενδιαφερόμενοι θα πάρουν μέρος υποχρεωτικά σε ταχύρρυθμα σεμινάρια εκπαίδευσης, που θα οργανώνει ο ΕΛΓΟ.

Στη λίστα έχουν συμπεριληφθεί τα ακίνητα και ο εξοπλισμός συνεταιρισμών που έχουν πτωχεύσει (π.χ. Λάρισα, Καρδίτσα, Ροδόπη).

Από την καταγραφή της περιουσίας, τα στοιχεία καταδεικνύουν κυριότητα σε:

• Περισσότερα από 640.000 στρέμματα αγροτικών εκτάσεων.

• 25.000 στρέμματα δασικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων.

Παράλληλα, σύμφωνα με στοιχεία που έχει το υπουργείο στη διάθεσή του, υπάρχουν περί τα 450.000 στρέμματα καταπατημένων εκτάσεων του Δημοσίου, για τα οποία θα αναζητηθεί λύση με νομιμοποίησή τους έναντι τιμήματος, και 2.500 στρέμματα αστικών οικοπέδων, που θα παραχωρηθούν προς αξιοποίηση στο ΤΑΙΠΕΔ. Πάντως, θα πρέπει να τονιστεί ότι με τις καταπατημένες εκτάσεις του Δημοσίου και αυτές της Εκκλησίας η κατάσταση δεν είναι απλή. Κάτι που αναμένεται να δυσκολέψει την άμεση ενοικίαση εκτάσεων.

Και ενώ στην Ελλάδα επιχειρείται να ενοικιαστούν εκτάσεις σε νέους αγρότες, σε όλη την Ευρώπη ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα είναι η διαθέσιμη γη. Οι νέοι γεωργοί σε ολόκληρη την Ευρώπη αντιμετωπίζουν πρόβλημα στην εύρεση διαθέσιμης γης προς εκμετάλλευση, για αγορά ή ενοικίαση, σε προσιτές τιμές για τη δραστηριότητά τους, επισημαίνει ως κεντρικό ζήτημα η γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Περιφερειών. Οπως αναφέρεται, «η Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) και οι επιδοτήσεις που δίνονται δυνάμει αυτής ευνοούν ξεκάθαρα τις μεγάλες γεωργικές εκμεταλλεύσεις και περιθωριοποιούν τις μικρές, ενώ ενδέχεται να επηρεάζουν διαφορετικούς κλάδους κατά διαφορετικό τρόπο».

Η γνωμοδότηση ψηφίστηκε στην ολομέλεια της Επιτροπής, φέρνοντας προς συζήτηση νέες ιδέες, που έχουν να κάνουν με:

– Την τόνωση της αξιοποίησης των ευκαιριών που παρέχει η αγροτική ανάπτυξη για τη στήριξη των νέων δράσεων με σκοπό την καλλιέργεια της κινητικότητας όσον αφορά τη γη (τράπεζες γης, πρωτοβουλίες αντιστοίχισης γεωργικών γαιών και άλλες πρωτοβουλίες που προωθούνται σε τοπικό επίπεδο για την ενθάρρυνση της πρόσβασης των νεοεισερχομένων σε γη).

– Τη διεύρυνση του φάσματος των δράσεων υποστήριξης σε νέα μοντέλα αγροτικών επιχειρήσεων (και ειδικότερα καινοτόμα είδη συμπράξεων μεταξύ γεωργών).

– Την ενθάρρυνση πιο ενεργών εθνικών πολιτικών με συστάσεις της Ε.Ε. σχετικά με την πρόσβαση στη γη με βέλτιστες πρακτικές (ανάλογα με τον βαθμό φιλοδοξίας).

Επίσης, υποστηρίζει ότι η βιομηχανία, η αναψυχή και, πάνω από όλα, η αυξανόμενη αστικοποίηση οδηγούν σε ταχεία αναδιάρθρωση και στην εξαφάνιση των γεωργικών γαιών. Θεωρεί, κατά συνέπεια, ότι οι τοπικές κοινότητες πρέπει να συμμετέχουν στις αποφάσεις για τη χρήση της γης και έτσι να αποκτήσουν επιπλέον δικαιώματα και ευκαιρίες.