Ένα γενναιόδωρο έπαθλο 100.000 ευρώ περιμένει τους 10 νικητές του διαγωνισμού που “οργώνει” την Ευρώπη και απευθύνεται στον ευρύτερο αγροτεχνολογικό τομέα.

Για τους αγρότες αποτελεί ξεχωριστή ευκαιρία, καθώς η συμμετοχή στον διαγωνισμό ξεκινάει εύκολα και χωρίς απαγορευτικές απαιτήσεις.

Ένα σύντομο βίντεο είναι αρκετό για να υποβάλλει ο κάθε ενδιαφερόμενος, συμμετοχή στο διαγωνισμό ΚΑΤΑΝΑ ο οποίος θα εξελιχθεί σε όλη τη διάρκεια του έτους.

Στις φάσεις όπου η ιδέα-πρόταση θα αναπτυχθεί και θα καταρτισθεί το επιχειρηματικό πλάνο, οι συμμετέχοντες θα υποστηρίζονται από συμβούλους σε όλα τα γνωστικά πεδία.

Πρόκειται για το πρώτο “ανοιχτό” και αξιοκρατικό χρηματοδοτικό πρόγραμμα στον τομέα της αγροτεχνολογίας και αγροδιατροφής, το οποίο σχεδίασε ο Έλληνας ειδικός σε θέματα νεοφυούς επιχειρηματικότητας Γρηγόρης Χατζηκώστας, συνιδρυτής και γενικός διευθυντής της εταιρείας InoSens με έδρα το Novi Sad της Σερβίας, και υλοποιείται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού́ προγράμματος Horizon 2020, με προϋπολογισμό 1,2 εκατ. ευρώ.

Το έργο ΚΑΤΑΝΑ έχει ως στόχο να προωθήσει προϊόντα στον αγροδιατροφικό τομέα, μέσα από καινοτόμες και έξυπνες ιδέες, οι οποίες μπορούν να προέρχονται από φυσικά πρόσωπα, startups ή μικρομεσαίες επιχειρήσεις από όλη την Ευρώπη.

Θεμελιώδες κριτήριο του διαγωνισμού, είναι ότι οι ιδέες θα πρέπει να βασίζονται στην αξιοποίηση τεχνολογικών καινοτομιών για την παραγωγή και προώθηση αγροδιατροφικών προϊόντων, καθώς αναζητούνται οι εταιρείες που θα ηγηθούν των εξελίξεων στο χώρο της αγροτεχνολογίας.

Προϋπόθεση δηλαδή, είναι να υπάρξουν συνέργειες μεταξύ παραγωγών, επιστημόνων, πληροφορικής και άλλων κλάδων, καθώς και συνεργασίες ομάδων είτε εθνικά είτε διασυνοριακά.

Η ιστοσελίδα http://katanaproject.eu/apply-now/ θα δέχεται αιτήσεις μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2017. Oι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να  ενημερωθούν πλήρως μέσα από τη συγκεκριμένη επίσημη ιστοσελίδα.

Επί πλέον, παρέχεται η δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας με στελέχη των εταίρων της Κοινοπραξίας ΚΑΤΑΝΑ σε όλες τις χώρες.

Στην Ελλάδα, την επικοινωνία καθώς και την περαιτέρω υποστήριξη των συμμετεχόντων έχουν αναλάβει οι εταίροι του ΚΑΤΑΝΑ: Parnasse A.E. Συμμετοχικές Επενδύσεις, AgroApps, Synelixis και το Δίκτυο Βιολογικών Προϊόντων.

Για λεπτομερέστερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν: στο τηλέφωνο: 210 360133 και mail:[email protected]

Τέλος, αξίζει εδώ να επισημανθεί, ότι όσοι επιλεχθούν μέχρι την τελική “αναμέτρηση” όπου θα ανακοινωθούν οι 10 καλύτερες ιδέες, θα επωφεληθούν από την εμπειρία να κάνουν όλα τα αρχικά βήματα που οδηγούν στην υλοποίηση της ιδέας, έχοντας στο πλευρό τους τη συνεργασία και την καθοδήγηση εξειδικευμένων επαγγελματιών και εργαλείων προσφορά του προγράμματος ΚΑΤΑΝΑ.

Το πρόγραμμα ΚΑΤΑΝΑ λειτουργεί ουσιαστικά ως επιταχυντής (accelerator) και εφαρμόζει πρακτικές που έχουν δοκιμασθεί αποτελεσματικά, στο περιβάλλον των startups.