Από τις 26/01/2017 έως τις 03/02/2017 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 19.547.453,55 ευρώ.

Οι πληρωμές αφορούν κυρίως σε ανειλημμένες υποχρεώσεις από διάφορα προγράμματα των παρελθόντων ετών, παροχή υπηρεσιών και άλλες δράσεις.

Για περισσότερα δείτε εδώ