Ενδιαφέροντα συμπεράσματα προκύπτουν με βάση τα στοιχεία των υποβληθεισών Δηλώσεων Συγκομιδής του τμήματος Αμπέλου και Ελαίας του ΥΠΑΑΤ για τα έτη 2014, 2015 και 2016, τα οποία επεξεργάστηκε η ΚΕΟΣΟΕ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι δηλώσεις συγκομιδής αυξήθηκαν κατά 9,13% (από 23.084 το 2014 σε 25.191 το 2016), καθώς επίσης και των δηλούμενων μέσω των Δηλώσεων Συγκομιδής εκτάσεων κατά 9,87%.

Εάν στις εκτάσεις συνυπολογισθούν και αυτές που δηλώνουν τα οινοποιεία μέσω των Δηλώσεων Παραγωγής που ανέρχονται στα 60.000 στρέμματα περίπου, η δηλούμενη και συνεπώς, υποκείμενη σε μελέτη έκταση του ελληνικού αμπελώνα ανέρχεται στα 330.000 στρέμματα που σε ποσοστό αναλογεί στο 52% του ελληνικού αμπελώνα.

Η παραγωγή του υπόλοιπου 48% μετέρχεται αθέατες πρακτικές και ακολουθεί παράνομες διαδρομές, αν υποτεθεί ότι και τα δηλούμενα στοιχεία μέσω των Δηλώσεων συγκομιδής είναι ακριβή.

Συνειδητότεροι παραγωγοί που υποβάλλουν πάνω από το 60% σε επίπεδο έκτασης Δηλώσεις Συγκομιδής είναι οι Θεσσαλοί (67,74%) τους οποίους ακολουθούν οι υπόχρεοι της Αν. Μακεδονίας-Θράκης με ποσοστό 61,15%.

Αντίθετα μικρότερα ποσοστά παρουσιάζουν τα Ιόνια Νησιά (11,37%) γεγονός που εστιάζεται στη Ζάκυνθο λόγω προβλημάτων που αφορούν την επικαιροποίηση των στοιχείων του Αμπελουργικού Μητρώου από τους παραγωγούς και ακολουθεί η Κρήτη με ποσοστό 31,71%.

Ανοδικές τάσεις στους ρυθμούς υποβολής Δηλώσεων Συγκομιδής την τριετία 2014-2016 παρουσιάζουν όλες οι Περιφερειακές Ενότητες της χώρας πλην του Β. Αιγαίου και των Κυκλάδων.

Βελτίωση της εικόνας των υποβαλλομένων υποχρεωτικά Δηλώσεων Συγκομιδής θα επέλθει από την επόμενη συγκομιδή 2017-2018, όταν και αναμένεται να υποβάλλεται ηλεκτρονικά και η Δήλωση Παραγωγής των οινοποιείων, η οποία μέσω του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) θα «ανεβάζει» αυτόματα τα δεδομένα των ψηφιακά υποβαλλομένων Δηλώσεων Συγκομιδής, αφού το σύστημα θα πραγματοποιεί αυτόματα διασταυρωτικό έλεγχο των δεδομένων.