Παναγιώτα Βράντζα, Βουλευτής Ν. Καρδίτσας ΣΥΡΙΖΑ – Κτηνίατρος

Ο Νομός Καρδίτσας αποτελεί ένα από τα πληρέστερα οικοσυστήματα στην καρδιά της θεσσαλικής γης, που συνδυάζει αρμονικά τις πεδινές με τις ημιορεινές και τις ορεινές περιοχές.

Πρόκειται για ένα εξαιρετικά ευνοϊκό περιβάλλον ως προς την ανάπτυξη εκτεταμένης καλλιέργειας και εκτατικής κτηνοτροφίας, ιδίως στα ορεινά και ημιορεινά, αλλά και για ένα ιδανικό περιβάλλον ως προς τη μελισσοκομική παραγωγή και καινοτομία.

Διαχρονικά, ένα σημαντικό κομμάτι της γεωργικής παραγωγής του νομού αποτελεί η συστηματική βαμβακοκαλλιέργεια. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, την περίοδο 2014-2015, ο νομός μας κατατάχθηκε πρώτος πανελλαδικά ως προς τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις βάμβακος, με 480.327 στρέμματα, 9.327 παραγωγούς και 160.473.348 κιλά βαμβάκι.

Ωστόσο, τα τελευταία αρκετά χρόνια, η έμφαση δεν αποδίδεται τόσο στην ποιότητα, όσο στην ποσότητα του παραγόμενου προϊόντος και στις συνδεδεμένες με αυτό ενισχύσεις. Αλλωστε, το βαμβάκι δεν πιστοποιήθηκε ποτέ, είτε σε εθνικό είτε σε περιφερειακό επίπεδο, με αποτέλεσμα η δεδομένη ποιοτική ανωτερότητά του να μην αντικατοπτρίζεται ούτε στη θέση του προϊόντος στη διεθνή αγορά ούτε και στην τιμή του.

Είναι δεδομένο ότι οι αναγκαίες υποδομές υπάρχουν, τόσο σε μηχανολογικό εξοπλισμό όσο και σε επίπεδο τεχνογνωσίας. Αποτελεί, ωστόσο, θέμα αποτελεσματικής οργάνωσης και ουσιαστικών συνεργασιών, ώστε το εθνικό αυτό προϊόν να πιστοποιηθεί και να κερδίσει τη θέση που του αξίζει στη διεθνή αγορά βάμβακος. Προς τον σκοπό αυτό, είναι εξαιρετικά σημαντική η προσπάθεια που καταβάλλεται πλέον στις μέρες μας, στο πλαίσιο του Εθνικού Κέντρου Ποιοτικού Ελέγχου, Ταξινόμησης και Τυποποίησης Βάμβακος, αλλά και της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Βάμβακος.

Στον δυναμικό κλάδο της μελισσοκομίας, στην Καρδίτσα ξεκίνησε η δημιουργία ενός νέου μελισσοκομικού συλλόγου -με προοπτική δημιουργίας συνεταιρισμού και ένωσης παραγωγών στη συνέχεια-, ο οποίος έχει αναδείξει, μεταξύ άλλων, τη σημασία του μοναδικού παγκοσμίως μελισσοκομικού φυτού που εντοπίζεται στην περιοχή του Μεσενικόλα, με την ονομασία «centaurea messenicolasiana», το οποίο, εφόσον καλλιεργηθεί συστηματικά, μπορεί να αποδώσει ένα εξαιρετικό μελισσοκομικό προϊόν Προστατευμένης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ).

Δεν είναι τυχαίο ότι ο νομός μας είναι από τους πρώτους στη χώρα σε μελισσοκόμους-παραγωγούς. Διαθέτουμε, προφανώς, ένα ιδανικό περιβαλλοντικό οικοσύστημα, το οποίο παρέχει, δυνητικά, τεράστιες δυνατότητες και προοπτικές. Ωστόσο, απαιτείται συγκροτημένη οργάνωση των παραγωγών και, ασφαλώς, διαρκής επιστημονική βοήθεια, τεχνική υποστήριξη και οικονομική αρωγή.

Πέραν των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του φυσικού περιβάλλοντος, πρέπει να υπάρξει και ο αναγκαίος σχεδιασμός και συντονισμός. Δυστυχώς, τα σχετικά προγράμματα των τελευταίων ετών, αν και παρείχαν σημαντικές δυνατότητες για τους παραγωγούς και την τοπική οικονομία, δεν αξιοποιήθηκαν στη βάση ενός συγκροτημένου σχεδιασμού και, ως εκ τούτου, δεν απέφεραν τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

Τέλος, αποτελεί κοινό τόπο ότι ο ορεινός και ημιορεινός όγκος του νομού μας, με εκτεταμένους βοσκοτόπους για αιγοπρόβατα και βοοειδή, προσφέρει το κατάλληλο περιβάλλον για την παραγωγή προϊόντων άριστης ποιότητας, με εξαιρετικές δυνατότητες διάθεσής τους τόσο ανά την επικράτεια όσο και στο εξωτερικό.

Το σύνθημά μας πρέπει να είναι «ελληνικά ποιοτικά προϊόντα». Προϊόντα με υπεραξία, μέρος της οποίας θα καρπώνεται ο Καρδιτσιώτης παραγωγός, αλλά θα παρέχουν και την αναγκαία ασφάλεια και εμπιστοσύνη στον Ελληνα και ξένο καταναλωτή.

Αυτό σχεδιάζουμε και με αποφασιστικότητα και ρεαλισμό μπορούμε να το πετύχουμε.