Με μικρή ροή συνεχίσθηκε η εξαγωγή πορτοκαλιών και μανταρινιών εν αναμονή της ουσιαστικής έναρξης συγκομιδής της ποικιλία Valencia.

H ζήτηση στις διεθνείς αγορές είναι σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

Με καλούς  ρυθμούς συνεχίσθηκαν οι εξαγωγές των ακτινιδίων, μήλων και αγγουριών . Οι  ποσότητες ακτινιδίων που εξήχθησαν προς Ινδία ανέρχονται σε  2.886 τόνους , ενώ των μήλων προς Αίγυπτο σε 29.215 τόνους έναντι 51.008 τόνων την αντίστοιχη περσυνή περίοδο .

Η ζήτηση και οι τιμές είναι σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα στις καταναλωτικές αγορές ακόμη και για τα κηπευτικά που οι τιμες τους είχαν υπέρμετρα αυξηθεί λόγω του ότι είχαν πληγεί από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Οι προοπτικές είναι θετικές και εξακολουθούμε να τονίζουμε ότι χρειάζεται να ενταθούν οι έλεγχοι για την πάταξη της συνεχιζόμενης διακίνησης ατυποποίητων προϊόντων (που διαπιστώθηκαν και την προηγούμενη εβδομάδα) αλλά και ακατάλληλων που δυσφημούν την φήμη των ελληνικών προϊόντων

Τέλος, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία 8-10 Φεβρουαρίου στο Βερολίνο η Δεθνής Έκθεσης Φρούτων & Λαχανικών FRUITLOGISTICA 2017 με αυξημένη ελληνική συμμετοχή και επισκεψιμότητα