Με φθίνουσα τάση συνεχίσθηκε η εξαγωγή πορτοκαλιών και μανταρινιών λόγω ανισσοροπίας μεταξύ προσφοράς και ζήτησης. Με την ζήτηση στις διεθνείς αγορές να είναι σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα αλλά με τις προσφερόμενες ποσότητες να μην ανταποκρίνονται.

Με καλούς  ρυθμούς συνεχίσθηκαν οι εξαγωγές των ακτινιδίων, μήλων και αγγουριών. Οι  ποσότητες ακτινιδίων που εξήχθησαν προς Ινδία ανέρχονται σε 2.717.τόνους , ενώ των μήλων προς Αίγυπτο (μια αγορά που κινδυνεύει να χαθεί) σε 28.216 τόνους έναντι 48.334 τόνων την αντίστοιχη περσυνή περίοδο.

Η ζήτηση και οι τιμές είναι σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα στις καταναλωτικές αγορές.

Οι προοπτικές είναι θετικές αλλά πρέπει να ενταθούν οι έλεγχοι για την πάταξη της συνεχιζόμενης διακίνησης ατυποποίητων προϊόντων αλλά και ακατάλληλων που δυσφημούν την φήμη των ελληνικών προϊόντων.

Την ερχόμενη εβδομάδα 8-10 Φεβρουαρίου πραγματοποιείται στο Βερολίνο η Δεθνής Έκθεσης Φρούτων & Λαχανικών FRUITLOGISTICA 2017 με αυξημένη ελληνική συμμετοχή.