Με απόφαση της στη συνεδρίαση της 24/1/2017 της ομάδας Οίνος της Copa-Cogeca στην οποία συμμετέχει και η ΚΕΟΣΟΕ, ζητά μέσω επιστολής του Γενικού της Γραμματέα Pekka Personen προς το Γενικό Διευθυντή R. Moegele τη δημιουργία ευρωπαϊκού παρατηρητηρίου Οίνου.

Ακολουθεί η επιστολή του Γενικού της Γραμματέα της Copa-Cogeca:

Αξιότιμε κύριε Moegele,

Οι ευρωπαίοι αγρότες και οι συνεταιρισμοί θα ήθελαν να ευχαριστήσουν την Επιτροπή για τη συμπερίληψη του αμπελοοινικού τομέα στο πρόγραμμα της ΕΕ “Agricultural Outlook” τον Δεκέμβριο του 2016, παρά το γεγονός ότι μία από τις λίγες σταθερές γεωργικές αγορές, όπως ο αμπελοοινικός τομέας δεν λαμβάνει αρκετή προσοχή και υποστήριξη. Επιτρέψτε μου να σας υπενθυμίσω ότι ο αμπελοοινικός τομέας είναι μια αξιόπιστη πηγή κερδοφορίας του ευρωπαϊκού εμπορίου και ότι, συνεπώς, αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονομίας, καθώς και για την ενίσχυση του brand της ΕΕ.

Έχει καταστεί προφανές ότι δεν υπάρχουν επαρκή διαθέσιμα στοιχεία για την αγορά οίνου και ότι ο ευρωπαϊκός κλάδος του οίνου δεν έχει καίριο ένα εργαλείο για τη συνεχή επιτυχή απόδοσή του και την ομαλή του ανάπτυξη: ένα παρατηρητήριο αγοράς. Ο στόχος αυτού του μηχανισμού θα είναι να βοηθήσει τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να κατανοήσουν καλύτερα τις ανάγκες της αγοράς κρασιού και να παρέχουν έτσι το επιθυμητό επίπεδο των αναγκαίων πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο.

Η σημαντική ζήτηση από διάφορους γεωργικούς τομείς για περισσότερες πληροφορίες για την αγορά οδήγησε στη δημιουργία διαφόρων παρατηρητηρίων της αγοράς, όπως στο βόειο κρέας, στο γάλα και στην αγορά σιτηρών. Ο αμπελοοινικός τομέας έχει ζητήσει τη δημιουργία ενός παρατηρητηρίου αγοράς οίνου για πολλά χρόνια και θεωρεί ότι οποιαδήποτε περαιτέρω καθυστέρηση δεν είναι δικαιολογημένη για την αντιμετώπιση της αυξανόμενης αβεβαιότητας στην αγορά.

Οι στόχοι του παρατηρητηρίου αγοράς οίνου θα είναι να παράσχουν μακροπρόθεσμη γνώση της αγοράς για τις πολυετείς καλλιέργειες, ώστε να σχεδιαστεί η παραγωγή και το εμπόριο, προκειμένου να ανταποκριθούν στην αγορά, καθώς επίσης και η δημιουργία μηχανισμού προσομοίωσης τιμών και έγκαιρων προειδοποιήσεων για την αντιμετώπιση αστάθειας, εκτός των άλλων, στην αγορά. Αυτό θα επιτρέψει στις υπηρεσίες της Επιτροπής να έχουν πρόσβαση στη διασταυρούμενη ανάλυση των αποτελεσμάτων, να εντοπίσουν τις προκλήσεις και να επιλέξουν μια σειρά από κριτήρια για την πρόβλεψη των κρίσεων, όπως κρίσεις που προκαλούνται από ακραίες και δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Ως εκ τούτου, οι Copa και Cogeca σας καλούν να δημιουργήσετε ένα ευρωπαϊκό παρατηρητήριο αγοράς οίνου, το οποίο θα λαμβάνει υπ’ όψιν όλους τους οικονομικούς παράγοντες, προκειμένου να προτείνει λύσεις για τις ανάγκες που αναφέρονται παραπάνω, αφού εντοπίσει τις καλύτερες επιλογές στο πεδίο εφαρμογής και τη μεθοδολογία του παρατηρητηρίου.