Οι πολύ χαμηλές θερμοκρασίες που επικράτησαν στις αρχές Ιανουαρίου προκάλεσαν ζημιές στις καλλιέργειες φράουλας και τομάτας, στις περιοχές του Φιέρι και της Μαλακάστρας.

Σύμφωνα με στοιχεία της Δ/νσης Γεωργίας των εν λόγω περιοχών, περισσότερα από 50 εκτάρια θερμοκηπιακής καλλιέργειας φράουλας καταστράφηκαν, ζημιώνοντας 40 καλλιεργητές. Ζημιές σημειώθηκαν και στα χωριά Strum, Zharrez, Portez και Topoja.

Οι ζημιές έχουν επιβεβαιωθεί και καταγραφεί και αναμένεται η απόφαση του Α/Υπουργείου Γεωργίας σχετικά με την αποζημίωση των αγροτών.