Από τις 16 έως τις 25 Ιανουαρίου 2017 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 4.806.681,46

Για περισσότερα δείτε: ΠΛΗΡΩΜΕΣ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.