Από τις 30 Δεκεμβρίου 2016 έως τις 13 Ιανουαρίου 2017 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 47.346.193,03 €

Για περισσότερα δείτε: ΠΛΗΡΩΜΕΣ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 30/12/2016-13/01/2017