Αναλυτικά οι πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ από τις 16 Δεκεμβρίου έως τις 29 Δεκεμβρίου:

  • Από τις 28/12/2016 έως τις 29/12/2016 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε τις παρακάτω πληρωμές ύψους 27.728.753,67 €:pdf εδώ
  • Από τις 22/12/2016 έως τις 27/12/2016 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε τις παρακάτω πληρωμές ύψους 233.385.236,60 €:pdf εδώ
  • Από τις 16/12/2016 έως τις 21/12/2016 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε τις παρακάτω πληρωμές ύψους 9.653.732,07 €:pdf εδώ