Παράταση, έως τις 27 Ιανουαρίου δόθηκε, από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, στη διαδικασία ελέγχου και οριστικοποίησης διοικητικών πράξεων που δεν ολοκληρώθηκαν, όπως αναφέρει «πριν την πρώτη πληρωμή, δηλαδή πριν τις 7/12/2016».

Όπως διευκρινίζεται στην τροποποιητική απόφαση, η υποβολή αιτημάτων αφορά Διοικητικές Πράξεις, Άρση Επικάλυψης, Επιλεξιμότητα, Υποβολή εκπρόθεσμων Ε.Α.Ε. Έτους 2016.

Πρόκειται για τη διαδικασία αποσφαλµάτωσης, στην οποία υπογραµµίζεται ότι «αιτήσεις ενίσχυσης, στήριξης ή πληρωµής και τυχόν δικαιολογητικά έγγραφα που παρέχει ο δικαιούχος µπορούν να διορθώνονται και να προσαρµόζονται ανά πάσα στιγµή µετά την υποβολή τους σε περιπτώσεις «προφανών σφαλµάτων».

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Οργανισμό, «η απόφαση για τη χρήση της έννοιας «προφανές λάθος» εξαρτάται από το σύνολο των περιστάσεων στις οποίες εντάσσεται κάθε περίπτωση ξεχωριστά».