Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες της ΚΕΟΣΟΕ προερχόμενες από τις Βρυξέλλες, αρνητική είναι η απάντηση του Επιτρόπου Γεωργίας Phil Hogan στο αίτημα του πρώην αναπληρωτή υπουργού ΑΑΤρ. Μ. Μπόλαρη, ο οποίος σε συνεργασία με την ΚΕΟΣΟΕ είχε αποστείλει αίτημα χρηματοδότησης των νέων Αδειών Φύτευσης από τα προγράμματα Αναδιάρθρωσης στις 12 Οκτωβρίου 2016.

Υπενθυμίζουμε ότι με βάση την επιστολή του αναπληρωτή υπουργού ζητήθηκε η χρηματοδότηση των Αδειών Φύτευσης από το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης δεδομένου ότι η αποδοχή χρηματοδότησης της αναδιάρθρωσης και μετατροπής των αμπελώνων πραγματοποιείται ανεξάρτητα από την προέλευση των δικαιωμάτων φύτευσης και συνεπώς το καθεστώς (ΚΑΝ (ΕΕ) 1308/13) μπορεί να συνεχίσει να χρηματοδοτεί και τις νέες Άδειες φύτευσης.

Στην απάντηση του, το γραφείο του Επιτρόπου επισημαίνει ότι η χρηματοδότηση απαιτεί την προΰπαρξη αμπελώνα και ότι μόνο τα δικαιώματα φύτευσης από αναφύτευση είχαν τέτοιο δικαίωμα. Σήμερα με το νέο σύστημα αδειοδότησης στήριξης χορηγείται μόνον όταν προϋπάρχει εκρίζωση αμπελώνα από τον αμπελουργό σε δική του εκμετάλλευση.

Η αρνητική αυτή εξέλιξη δεν κάμπτει τις προσπάθειες της ΚΕΟΣΟΕ η οποία σε συμφωνία με νομικούς των Βρυξελλών επιμένει ότι η κείμενη νομοθεσία δεν απαγορεύει την χρηματοδότηση των νέων Αδειών Φύτευσης, αλλά η στάση της Commission εκπορεύεται από πολυσέλιδο σχέδιο Οδηγιών (Guidelines) το οποίο δεν έχει ακόμα ψηφισθεί και προβλέπει ρητά αυτή την απαγόρευση.

Για το σκοπό αυτό η ΚΕΟΣΟΕ με τη συνδρομή Έλληνα ευρωβουλευτή ενεργεί ώστε να κατατεθεί σχετική ερώτηση στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, με τελικό σκοπό να απεμπλακεί η εν λόγω απαγόρευση χρηματοδότησης.