Γράφει ο Γιώργος Στύλιος, βουλευτής Αρτας της Ν.Δ.

Η κυβέρνηση αποδεικνύεται καθημερινά «λίγη», κατώτερη των περιστάσεων. Ερασιτεχνισμοί, ανεπάρκεια και διαχειριστική αδυναμία στερούν σημαντικά κεφάλαια από τον πρωτογενή μας τομέα. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας (ΕΠΑΛ), τα οποία η κυβέρνηση αδυνατεί να εφαρμόσει. Τα εν λόγω προγράμματα είχαν κατοχυρωθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση το 2014. Επικεντρώνονται κυρίως στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, στη στήριξη-προώθηση της τοπικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές και στη διατήρηση-ενίσχυση των οικοσυστημάτων. Πρόκειται για διασφαλισμένους πόρους 6 δισ. ευρώ από το ΠΑΑ και 523,4 εκατ. ευρώ από το ΕΠΑΛ, που λιμνάζουν στα κοινοτικά ταμεία. Ως αποτέλεσμα, δεν αξιοποιούνται προς όφελος των Ελλήνων αγροτών, κτηνοτρόφων, αλιέων, υδατοκαλλιεργητών και, γενικότερα, της τοπικής, της περιφερειακής και, σωρευτικά, της εθνικής οικονομίας.

Η κυβέρνηση κωλυσιεργεί. Εννιακόσια δύο εκατομμύρια ευρώ που έπρεπε να απορροφηθούν μεταφέρθηκαν στο καινούργιο ΠΑΑ 2014-2020, ως ανειλημμένες υποχρεώσεις του προηγούμενου προγράμματος. Η μεταφορά των χρημάτων αυτών έχει ως συνέπεια τη μείωση των διαθέσιμων κονδυλίων και των επιδοτήσεων που πρόκειται να δοθούν στους αγρότες κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Το ίδιο σφάλμα επαναλαμβάνεται. Σχεδόν έναν χρόνο μετά την επίσημη έγκριση από την Ε.Ε. του ΠΑΑ, βρισκόμαστε ακόμη στη φάση της ωρίμανσης των διαδικασιών, χωρίς να έχει προκηρυχθεί μέχρι σήμερα καμία δράση. Χιλιάδες νέοι αγρότες που έχουν ήδη κάνει τις απαιτούμενες δαπάνες, όπως εγγραφή στον ΟΓΑ, καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στον ΕΛΓΑ και έναρξη στην Εφορία, ακόμη περιμένουν την προκήρυξη δράσεων από το ΠΑΑ 2014-2020.

Η κυβέρνηση στερεί από τους παραγωγούς επιδοτήσεις που δικαιούνται. Ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός για τη συνδεδεμένη ενίσχυση για τα πορτοκάλια προς χυμοποίηση για το έτος 2015 ανέρχεται στα 9.000.000 ευρώ. Ο ευρωπαϊκός κανονισμός αναφέρει ρητά ότι η συνδεδεμένη ενίσχυση προκύπτει από τον λόγο του ετήσιου ποσού (που διατίθεται για τη συγκεκριμένη ενίσχυση) είτε προς τα στρέμματα αναφοράς (ενδεικτική τιμή) είτε προς τα επιλέξιμα καλλιεργηθέντα του συγκεκριμένου έτους (πραγματική τιμή). Τα ενεργοποιημένα στρέμματα είναι μόλις 115.000, ενώ τα στρέμματα αναφοράς είναι 285.000. Η πολιτική ηγεσία επιλέγει να πληρώσει τη συγκεκριμένη ενίσχυση με βάση την ενδεικτική τιμή. Ως αποτέλεσμα, σχεδόν τα 2/3 του συνολικού ετήσιου προϋπολογισμένου ποσού θα μείνει αδιάθετο. Δεδομένου, μάλιστα, ότι οι πόροι αυτοί δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για άλλες ανάγκες, επιστρέφονται στην Ε.Ε. Δηλαδή, οι παραγωγοί ουσιαστικά λαμβάνουν την ελάχιστη δυνατή ενίσχυση, όταν η Ε.Ε. δίνει τη δυνατότητα υπολογισμού της με βάση τον λόγο του προϋπολογισμού προς τα επιλέξιμα εκτάρια. Ειδικότερα, για τον νομό Αρτας, οι συνέπειες θα είναι καταστροφικές, αφού ένα μεγάλο κομμάτι της τοπικής οικονομίας στηρίζεται στην καλλιέργεια εσπεριδοειδών.

Η κυβέρνηση αδιαφορεί. Από τα ποσά των επιδοτήσεων για βιολογικές καλλιέργειες στο πλαίσιο του πενταετούς προγράμματος 2013-2017 έχει καταβληθεί μόνο αυτό που αντιστοιχεί στο 2013. Δεδομένου ότι το ποσό επιδότησης ανά στρέμμα είναι πολύ μικρότερο σε σχέση με το προηγούμενο πρόγραμμα, πολλοί καλλιεργητές σκέφτονται να αποχωρήσουν από το πρόγραμμα. Ομως, και στην περίπτωση αυτή βρίσκονται σε αδιέξοδο, δεδομένου ότι θα χάσουν τα χρήματα που τους οφείλονται και θα πρέπει να επιστέψουν τα ποσά που τους έχουν καταβληθεί για το έτος 2013. Συνεπώς, οι αγρότες μας στερούνται πολύτιμο κεφάλαιο, τη στιγμή που αυξάνεται η φορολόγησή τους, το κόστος των ασφαλιστικών τους εισφορών και για πρώτη φορά φορολογούνται οι επιδοτήσεις. Η κυβέρνηση οφείλει να εργαστεί προκειμένου τα προϊόντα μας να γίνουν περισσότερο ανταγωνιστικά, καινοτόμα και να στραφούμε στις εξαγωγές.