Συνεχίζεται η εξαγωγή ακτινιδίων, επίσης, συνεχίσθηκαν με καλούς ρυθμούς οι εξαγωγές πορτοκαλιών και μανταρινιών, με ικανοποιητικές τιμές αλλά δυστυχώς με φαινόμενα φόρτωσης, κυρίως μανταρινιών, από τον αγρό ατυποποίητων προϊόντων από “έλληνες , βαλκάνιους και ιταλούς εμπόρους”.

Συνεχίστηκαν και οι εξαγωγές μήλων με μηδενικές για την προηγούμενη εβδομάδα προς την Αίγυπτο ήτοι με εξαγωγές μέχρι 9/12/16 που ανέρχονται σε 17.412 τ έναντι 32.171 τ αντίστοιχα μέχρι 11/12/15 (λόγω συναλλαγματικής αλλαγής νομίσματος αλλά και προσανατολισμού σε άλλους προμηθευτές) με κίνδυνο απώλειας της αγοράς

Μικρές οι ποσότητες των εξαχθέντων επιτραπέζιων σταφυλιών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεύθυνσης Τεκμηρίωσης και Στατιστικής του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οι εξαγωγές νωπών οπωροκηπευτικών για την εβδομάδα 26/11 – 2/12/2016, είναι οι εξής:

  • Πορτοκάλια 63.102 τόνοι έναντι αντίστοιχων περσινών 55.486 τόνων
  • Μανταρίνια 37.621 τόνοι έναντι αντίστοιχων περσινών 25.708 τόνων
  • Λεμόνια 1.166 τόνοι έναντι αντίστοιχων περσινών 1.543 τόνων
  • Γκρέιπ φρουτ 115 τόνοι έναντι αντίστοιχων περσινών 69 τόνων
  • Μήλα 31.066 τόνοι έναντι αντίστοιχων περσινών 42.519 τόνων
  • Αγγούρια 5.895 τόνοι έναντι αντίστοιχων περσινών 7.007 τόνων
  • Ακτινίδια 45.355 τόνοι έναντι αντίστοιχων περσινών 36.448 τόνων
  • Επιτραπέζια σταφύλια 73.051 τόνοι έναντι αντίστοιχων περσινών 78.908 τόνων