Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3938/Β/7.12.2016 η μορφή, το περιεχόμενο και η διαδικασία εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών.

Στην εν λόγω απόφαση (ΥΑ 2062/132509/25.11.2016) προβλέπονται λεπτομερείς διατάξεις κατ’ εφαρμογήν του ν. 4384/2016 για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, οι οποίες κυρίως περιγράφουν τις διαδικασίες καταχώρησης, τις υποχρεώσεις δημοσίευσης των ετήσιων δηλώσεων στο Εθνικό Μητρώο (Επωνυμία, Βεβαίωση εγγραφής, κατάσταση μελών, βεβαίωση καταβολής μερίδων, χρηματοοικονομικές καταστάσεις, έκθεση οικονομοδιαχειριστικού ελέγχου, δήλωση παράδοσης 80% της παραγωγής από τα μέλη του ΑΣ, βεβαίωση παρακολούθησης της βασικής συνεταιριστικής εκπαίδευσης, κλπ), σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υπουργικής Απόφασης.

Επιπλέον η ΥΑ προβλέπει ότι η παράλειψη ή η μη επικαιροποίηση των δικαιολογητικών των τακτικών δηλώσεων του άρθρου 5, επιφέρει την προσωρινή διαγραφή του συνεταιρισμού από το Εθνικό Μητρώο για 6 μήνες, ενώ επέρχεται οριστική διαγραφή εάν οι συνεταιρισμοί δεν τροποποιήσουν το καταστατικό έως την 26η Απριλίου 2017.

Για το ΦΕΚ 3938/2016 πατήστε ΕΔΩ