Παρατάθηκε έως τις 31 Δεκεμβρίου η ημερομηνία για τη συμπλήρωση και υποβολή δηλώσεων συγκομιδής σταφυλιών οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου για το έτος 2016, μέσω των ψηφιακών εφαρμογών του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.