Η χαρακτηριστική ανομβρία σε όλη την διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου, οι ασυνήθιστες για την άνοιξη υψηλές θερμοκρασίες, οι μέσες θερμοκρασίες των καλοκαιρινών μηνών σε συνδυασμό με τη μεγάλη και υψηλής έντασης ηλιοφάνεια σε όλη τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου, όπου καταγράφηκαν καύσωνες ολίγων ημερών μόνο τον μήνα Αύγουστο, με max θερμοκρασίες στους 37-38οC, είναι οι κλιματολογικές συνθήκες που επηρέασαν τα φαινολογικά στάδια της αμπέλου, προσδίδοντας αρχικά μια πρωιμότητα τόσο στην ξεκίνημα της βλάστησης (έκπτυξη οφθαλμών) μέχρι και την καρπόδεση, όπου συνεχίστηκε μέχρι την ωρίμαση τόσο για τις ξενικές όσο και για τις γηγενείς λευκές και ερυθρές ποικιλίες.

Η υγειονομική κατάσταση των σταφυλιών ήταν άριστη. Τους κρίσιμους μήνες για την ωρίμαση των σταφυλιών δηλαδή Αύγουστο και Σεπτέμβριο οι βόρειοι κυρίως άνεμοι που επικράτησαν στην περιοχή, σε συνδυασμό με τις άριστες θερμοκρασίες (19 οC μ.ο. νυχτερινές-32 οC μ.ο. ημερήσιες) για την φυσιολογική εξέλιξη των σακχάρων και των πρόδρομων αρωματικών ενώσεων, έδωσαν εξαιρετική πρώτη ύλη.

Αξιοσημείωτο είναι ότι στην φετινή έντονη ανομβρία που έχει καταγραφεί για την περιοχή του Ηρακλείου, οι γηγενείς ποικιλίες του νησιού μας έδειξαν μια μοναδική ανθεκτικότητα στην πρωτοφανή για τα χρονικά ξηρασία χωρίς να επηρεαστεί η ποιότητα των παραγόμενων σταφυλιών. Όμως και η φετινή χρονιά απέδειξε την επιτακτική εφαρμογή των αρδεύσεων όπου θεωρήθηκε αναγκαία.

Για την περιοχή του Ηρακλείου η χρονιά του 2016 χαρακτηρίζεται ποιοτικά σαν μια από τις καλύτερες χρονιές των τελευταίων 15 ετών.

Έτσι οι αντίξοες καιρικές συνθήκες λόγω ανομβρίας, σε συνδυασμό με την μικρή φετινή παραγωγή (μείωση κατά 50% περίπου σε σχέση με την περσινή χρονιά) οδήγησαν σε πρωιμότητα 7-15 ημερών. Λόγω της γρήγορης ωρίμασης, η συνεχής παρακολούθηση της ωριμότητας ήταν επιτακτική. Με τον όρο ότι έγινε ο τρυγητός έγκαιρα, η εσοδεία 2016 μας έδωσε λευκά κρασιά με αρωματική ένταση και καλή δομή ενώ ερυθρά με υψηλό φαινολικό δυναμικό και πυκνά αρώματα.

Επίσης οι τιμές των σταφυλιών ανέβηκαν από τα περσινά επίπεδα, από 15% έως 25% περίπου, ανάλογα την ποικιλία.

Γενικά η χρονιά του ’16 χαρακτηρίζεται ως μοναδική χρονιά με οξύτητες για τους λευκούς οίνους από μέτριες μέχρι υψηλές με μοναδική ισορροπία σακχάρων/οξύτητας και έντονα τα τυπικά χαρακτηριστικά αρώματα των ποικιλιών, παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες. Οι ερυθροί οίνοι γενικά διατήρησαν τα ειδικά οργανοληπτικά χαρακτηριστικά της εκάστοτε περιοχής καλλιέργειας, με έμφαση στο πλούσιο αρωματικό χαρακτήρα και στο γεμάτο σώμα που γίνεται έντονα αντιληπτό στο στόμα.