ΕΝΣΙΡΩΣΗ: Μέθοδος με την οποία διατηρούνται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα νωπά (πριν να ξεραθούν) όλα τα μέρη των φυτών που στη συνέχεια χρησιμοποιούνται για τροφή των ζώων. Με τη μέθοδο αυτή, τα μέρη των φυτών συντηρούνται χωρίς να χαλάνε, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το ενσιρωμένο καλαμπόκι, την ενσιρωμένη μηδική κ.ά.

ΠΑΡΕΝΙΑΥΤΟΦΟΡΙΑ: Ανθιση και παραγωγή χρόνο παρά χρόνο και όχι κάθε χρονιά: δηλαδή τη μια χρονιά έχουμε μεγάλη παραγωγή και την άλλη πολύ μικρή, π.χ. η ελιά.

ΛΙΠΑΝΣΗ

A) Ανόργανη λίπανση: Λίπανση με τα συνηθισμένα λιπάσματα που έχουν ανάγκη τα φυτά και που περιέχουν κυρίως άζωτο, φωσφόρο και κάλιο.

Β) Οργανική λίπανση: Λίπανση με κοπριά (χωνεμένη) ή με υπολείμματα φυτών, αλλά και με συσκευασμένα οργανικά λιπάσματα.

Γ) Βασική λίπανση: Η ανόργανη λίπανση που γίνεται πριν ή μαζί με τη σπορά.

Δ) Επιφανειακή λίπανση: Η ανόργανη λίπανση που γίνεται μετά το φύτρωμα των φυτών.

Ε) Γραμμική λίπανση: Οταν τα λιπάσματα ρίχνονται δίπλα στη γραμμή σποράς (περίπου στα 5-6 εκατοστά) και σε βάθος 5-6 εκατοστών. Με την τεχνική αυτή μειώνεται η ποσότητα του λιπάσματος, καθώς και το κόστος της καλλιέργειας. Λέγεται, επίσης, λίπανση σε λωρίδες.

ΣΤ) Καθολική λίπανση: Το λίπασμα ρίχνεται σε όλη την επιφάνεια του χωραφιού.

Ζ) Διαφυλλική λίπανση: Το λίπασμα διαλύεται στο νερό και ψεκάζεται στο φυτό, το οποίο με τη σειρά του το παίρνει από τα φύλλα.

Η) Χλωρή λίπανση: Λίπανση με υπολείμματα από φυτά που παραχώνονται στο έδαφος. Με την τεχνική αυτή στοχεύουμε την αύξηση της γονιμότητας του εδάφους (αύξηση της οργανικής ουσίας του εδάφους, μετά το σάπισμα φυτών που καλλιεργούνται για τον σκοπό αυτό, π.χ. βίκος).

ΑΝΑΒΛΑΣΤΗΣΗ: Σχηματισμός καινούργιων βλαστών και φύλλων στα φυτά, έπειτα από την καταστροφή των πρώτων από διάφορες αιτίες (προσβολές από εχθρούς, ξηρασία, χαλάζι κ.ά.).

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ: Εξέταση δείγματος (αντιπροσωπευτικού) χώματος στο εργαστήριο. Με την ανάλυση γίνεται μέτρηση των φυσικών και χημικών ιδιοτήτων του εδάφους, καθώς και των θρεπτικών του στοιχείων. Η ανάλυση είναι απαραίτητη για τη σωστή λίπανση του χωραφιού, ανάλογα με την καλλιέργεια.

ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ (PH) ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ: Προσδιορίζει αν το έδαφος είναι ασβεστούχο ή όχι. Οι τιμές του PH είναι από 1 έως 7. Οι μεγάλες τιμές δείχνουν έδαφος ασβεστούχο, οι μικρές όξινο (έλλειψη ασβεστίου) και οι μεσαίες ουδέτερο. Τα όξινα εδάφη είναι ακατάλληλα για όλα τα φυτά.

ΑΝΑΔΑΣΜΟΣ: Διαδικασία συγκέντρωσης της ιδιοκτησίας του παραγωγού με υποχρεωτική ανταλλαγή αγροτεμαχίων της ίδιας έκτασης μεταξύ παραγωγών. Με τον αναδασμό αντιμετωπίζεται ο πολυτεμαχισμός της γης.

ΜΕΛΑΣΣΑ: Υποπροϊόν που παράγεται κατά τη βιομηχανική διαδικασία παραγωγής ζάχαρης, υπό μορφή σιροπιού. Χρησιμοποιείται ως ζωοτροφή στην κτηνοτροφία, καθώς και στη βιομηχανία για την παραγωγή αλκοόλ, ζυμών κ.ά.

ΚΡΟΥΣΤΑ (εδάφους): Λεπτό στρώμα συμπιεσμένου εδάφους στην επιφάνεια του χωραφιού, που εμποδίζει το καλό φύτρωμα. Επιδιώκεται σπάσιμο της κρούστας, που γίνεται με αγκαθωτούς κυλίνδρους, ελαφριά ποτίσματα κ.ά.

ΡΩΓΟΣ (εδάφους): Ιδανική κατάσταση του χωραφιού από πλευράς υγρασίας για όργωμα (με υπερβολική υγρασία το χώμα κόβεται σε μεγάλα κομμάτια-μπλάνες και με ξηρασία το έδαφος ψιλοχωματίζεται). Η έκφραση το «χωράφι είναι στον ρώγο του» σημαίνει ότι το χωράφι είναι στην κατάλληλη στιγμή για να κάνει ο παραγωγός όργωμα.

ΥΦΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ή ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ή ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ: Είναι το ποσοστό συμμετοχής των διαφόρων ορυκτών στο έδαφος (ανάλογα με το μέγεθός τους) και προσδιορίζεται με μηχανική ανάλυση. Η υφή του εδάφους δεν αλλάζει.

ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ: Χημικά σκευάσματα που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση των ζιζανίων.

Α) Ζιζανιοκτόνα προσπαρτικά: Λέγονται τα ζιζανιοκτόνα που ρίχνονται στο χωράφι πριν από τη σπορά και στη συνέχεια ενσωματώνονται στο επιφανειακό στρώμα του εδάφους, με όργωμα ή με ελαφρό πότισμα.

Β) Ζιζανιοκτόνα προφυτρωτικά: Είναι τα ζιζανιοκτόνα που ρίχνονται στο χωράφι μετά τη σπορά ή συγχρόνως με αυτήν και πριν να αρχίσει το φύτρωμα των φυτών.

Γ) Ζιζανιοκτόνα μεταφυτρωτικά: Ζιζανιοκτόνα που ψεκάζονται μετά το φύτρωμα και απορροφώνται από τα φύλλα (επαφής και διασυστημικά).